YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 55 trang 49 SBT Toán 11 NC

Bài tập 55 trang 49 SBT Toán 11 NC

Giá trị lớn nhất của biểu thức \(y = {\cos ^2}x - \sin x\) là

A. 2

B. 0

C. \(\frac{5}{4}\)

D. 1

Trả lời

 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Ta có:  

\(\begin{array}{l}
y = 1 - {\sin ^2}x - \sin x\\
 = 1 - \left( {{{\sin }^2}x + \sin x} \right)\\
 = \frac{5}{4} - \left( {{{\sin }^2}x + \sin x + \frac{1}{4}} \right)\\
 = \frac{5}{4} - {\left( {\sin x + \frac{1}{2}} \right)^2} \le \frac{5}{4}
\end{array}\)

Chọn (C).

-- Mod Toán 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 55 trang 49 SBT Toán 11 NC HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON