YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 43 trang 47 SGK Toán 11 NC

Bài tập 43 trang 47 SGK Toán 11 NC

Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng, khẳng định nào sai ?

a. Các hàm số y = sinx, y = cosx có cùng tập xác định.

b. Các hàm số y = tanx, y = cotx có cùng tập xác định.

c. Các hàm số y = sinx, y = tanx là những hàm số lẻ.

d. Các hàm số y = cosx, y = cotx là những hàm số chẵn.

e. Các hàm số y = sinx, y = cosx cùng nghịch biến trên khoảng \(\left( {\frac{\pi }{2};\frac{{3\pi }}{2}} \right)\)

f. Hàm số y = cosx nghịch biến trên khoảng \(\left( { - 2\pi ; - \pi } \right)\)

g. Trên mỗi khoảng mà hàm số y = tanx đồng biến thì hàm số y = cotx nghịch biến.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

a) Đúng vì hàm số y = sinx, y = cosx có cùng tập xác định D = R

b) Sai vì y = tanx xác định \(\forall x \ne \frac{\pi }{2} + k\pi \) còn y = cotx xác định ∀x ≠ kπ

c) Đúng

d) Sai vì y = cotx là hàm số lẻ.

e) Sai vì y = cosx không nghịch biến trên khoảng \(\left( {\frac{\pi }{2};\frac{{3\pi }}{2}} \right)\)

f) Đúng

g) Sai vì trên khoảng \(\left( { - 2\pi ; - \pi } \right)\) hàm số y = tanx đồng biến nhưng hàm số y = cotx không nghịch biến.

-- Mod Toán 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 43 trang 47 SGK Toán 11 NC HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON