YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 60 trang 49 SGK Toán 11 NC

Bài tập 60 trang 49 SGK Toán 11 NC

Số nghiệm của phương trình \(\sin \left( {2x + \frac{\pi }{4}} \right) =  - 1\) thuộc đoạn \([0;\pi ]\) là

A. 1

B. 2

C. 3

D. 0

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Ta có:  

\(\begin{array}{l}
\sin \left( {2x + \frac{\pi }{4}} \right) =  - 1\\
 \Leftrightarrow 2x + \frac{\pi }{4} =  - \frac{\pi }{2} + k2\pi \\
 \Leftrightarrow x =  - \frac{{3\pi }}{8} + k\pi 
\end{array}\)

Chọn k = 1 ta được nghiệm 

\(x = \frac{{5\pi }}{8} \in \left[ {0;\pi } \right]\)

Chọn (A).

-- Mod Toán 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 60 trang 49 SGK Toán 11 NC HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON