ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 44 trang 47 SGK Toán 11 NC

Bài tập 44 trang 47 SGK Toán 11 NC

Xét hàm số y = f(x) = sinπx.

a. Chứng minh rằng với mỗi số nguyên chẵn m ta có f(x+m) = f(x) với mọi x.

b. Lập bảng biến thiên của hàm số trên đoạn [−1;1].

c. Vẽ đồ thị của hàm số đó.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

a) Đặt m = 2k, k ∈ Z. Ta có:

f(x+m) = sinπ(x+m) = sin(πx+2kπ) = sinπx = f(x)

b) Bảng biến thiên

c) Đồ thị

-- Mod Toán 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 44 trang 47 SGK Toán 11 NC HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1