YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 56 trang 49 SGK Toán 11 NC

Bài tập 56 trang 49 SGK Toán 11 NC

Tập giá trị của hàm số \(y = 4\cos 2x--3\sin 2x + 6\) là :

A. [3;10]

B. [6;10]

C. [−1;13]

D. [1;11]

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Ta có:

\(\begin{array}{l}
4\cos 2x - 3\sin 2x\\
 = 5\left( {\frac{4}{5}\cos 2x - \frac{3}{5}\sin 2x} \right)\\
 = 5\left( {\cos 2x\cos \alpha  - sin2xsin\alpha } \right)
\end{array}\) 

với \({\left\{ \begin{array}{l}
\cos \alpha  = \frac{4}{5}\\
\sin \alpha  = \frac{3}{5}
\end{array} \right.}\)

\(\begin{array}{l}
 = 5\cos \left( {2x + \alpha } \right)\\
 \Rightarrow y = 6 + 5\cos \left( {2x + \alpha } \right)\\
 \Rightarrow 1 \le y \le 11
\end{array}\)

Chọn (D).

-- Mod Toán 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 56 trang 49 SGK Toán 11 NC HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON