YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 58 trang 49 SGK Toán 11 NC

Bài tập 58 trang 49 SGK Toán 11 NC

Khi x thay đổi trong nửa khoảng \(\left( { - \frac{\pi }{3};\frac{\pi }{3}} \right]\) thì \(y = \cos x\) lấy mọi giá trị thuộc

A. \(\left[ {\frac{1}{2};1} \right]\)

B. \(\left( {\frac{1}{2};\frac{1}{2}} \right)\)

C. \(\left( { - \frac{1}{2};\frac{1}{2}} \right)\)

D. \([ - 1;\frac{1}{2}]\)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Ta có:  

\(\begin{array}{l}
 - \frac{\pi }{3} < x \le \frac{\pi }{3} \Rightarrow \frac{1}{2} \le \cos x \le 1\\
 \Rightarrow \frac{1}{2} \le y \le 1
\end{array}\)

Chọn (A).

-- Mod Toán 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 58 trang 49 SGK Toán 11 NC HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON