ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 1.49 trang 40 SBT Toán 11

Giải bài 1.49 tr 40 SBT Toán 11

Giải phương trình sau 2sin2x+sinxcosx−cos2x = 3

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Với cosx = 0 ta thấy VT = 2 ≠ 1 = VP nên không là nghiệm của phương trình.

Với cosx ≠ 0 chia hai vế phương trình cho cos2x ta được:

\(2.\frac{{{{\sin }^2}x}}{{{{\cos }^2}x}} + \frac{{\sin x}}{{\cos x}} - 1 = \frac{3}{{{{\cos }^2}x}}\)

\( \Leftrightarrow 2{\tan ^2}x + \tan x - 1 = 3({\tan ^2} + 1)\)

\( \Leftrightarrow {\tan ^2}x - \tan x + 4 = 0\) (vô nghiệm)

Vậy phương trình đã cho vô nghiệm.

-- Mod Toán 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1.49 trang 40 SBT Toán 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1