ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 52 trang 48 SGK Toán 11 NC

Bài tập 52 trang 48 SGK Toán 11 NC

Giá trị bé nhất của biểu thức \(\sin x + \sin \left( {x + \frac{{2\pi }}{3}} \right)\) là

A. -2

B. \(\frac{{\sqrt 3 }}{2}\)

C. -1

D. 0

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Ta có: 

\(\begin{array}{l}
\sin x + \sin \left( {x + \frac{{2\pi }}{3}} \right)2\sin \left( {x + \frac{\pi }{3}} \right)\cos \frac{\pi }{3}\\
 = \sin \left( {x + \frac{\pi }{3}} \right) \ge  - 1
\end{array}\)

Chọn (C).

-- Mod Toán 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 52 trang 48 SGK Toán 11 NC HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1