YOMEDIA

Bài tập 6 trang 84 SGK Hình học 10

Giải bài 6 tr 84 sách GK Toán Hình lớp 10

Cho đường tròn (C) có phương trình: \(x^2 + y^2 - 4x + 8y - 5 = 0\)

a) Tìm tọa độ tâm và bán kính của (C)

b) Viết phương trình tiếp tuyến với (C) đi qua điểm A(-1; 0)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 6

Với bài 10, chúng ta sẽ tổng hợp kiến thức đã học để áp dụng vào một bài toán về đường tròn, các đường vuông góc, song song.

Câu a:

\(x^2 + y^2 - 4x + 8y - 5 = 0\)

\(\Leftrightarrow {x^2} - 4x + 4 + {y^2} + 8y + 16 = 25\)

\(\Leftrightarrow {\left( {x - 2} \right)^2} + {\left( {y + 4} \right)^2} = 25\)

Vậy \(I(2;-4);R=5\)

Câu b:

Vì điểm \(A(-1;0)\) thuộc đường tròn, nên qua A, ta chỉ có thể vẽ được duy nhất một tiếp tuyến của đường tròn

Ta có:

\(\overrightarrow {IA} = \left( { - 3;4} \right)\)

Phương trình tiếp tuyến qua \(A(-1;0)\)

Và nhận \(\overrightarrow {IA} = \left( { - 3;4} \right)\) làm vectơ pháp tuyến là:

\(\begin{array}{l} - 3\left( {x + 1} \right) + 4\left( {y - 0} \right) = 0\\ \Leftrightarrow - 3x + 4y - 3 = 0 \end{array}\)

-- Mod Toán 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 6 trang 84 SGK Hình học 10 HAY thì click chia sẻ 
 • Nguyễn Tiểu Ly
  Bài 3.27 (SBT trang 152)

  Cho hai đường tròn \(\left(C_1\right):x^2+y^2-6x+5=0\)

                                   \(\left(C_2\right):x^2+y^2-12x-6y+44=0\)

  a) Tìm tâm và bán kính của \(\left(C_1\right)\) và \(\left(C_2\right)\)

  b) Lập phương trình tiếp tuyến chung của \(\left(C_1\right)\) và \(\left(C_2\right)\)

   

   

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hi hi
  Bài 3.23 (SBT trang 151)

  Cho đường tròn (C) : \(x^2+y^2-6x+2y+6=0\) và điểm \(A\left(1;3\right)\)

  a) Chứng tỏ rằng điểm A nằm ngoài đường tròn (C)

  b) Lập phương trình tiếp tuyến với (C) xuất phát từ điểm A

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thủy
  Bài 3.22 (SBT trang 151)

  Cho đường tròn (C) : \(x^2+y^2-x-7y=0\) và đường thẳng d : \(3x+4y-3=0\)

  a) Tìm tọa độ giao điểm của (C) và d

  b) Lập phương trình tiếp tuyến với (C) tại các giao điểm đó

  c) Tìm tọa độ giao điểm của hai tiếp tuyến

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA