YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 6 trang 84 SGK Hình học 10

Giải bài 6 tr 84 sách GK Toán Hình lớp 10

Cho đường tròn (C) có phương trình: \(x^2 + y^2 - 4x + 8y - 5 = 0\)

a) Tìm tọa độ tâm và bán kính của (C)

b) Viết phương trình tiếp tuyến với (C) đi qua điểm A(-1; 0)

ANYMIND360

Hướng dẫn giải chi tiết bài 6

Với bài 10, chúng ta sẽ tổng hợp kiến thức đã học để áp dụng vào một bài toán về đường tròn, các đường vuông góc, song song.

Câu a:

\(x^2 + y^2 - 4x + 8y - 5 = 0\)

\(\Leftrightarrow {x^2} - 4x + 4 + {y^2} + 8y + 16 = 25\)

\(\Leftrightarrow {\left( {x - 2} \right)^2} + {\left( {y + 4} \right)^2} = 25\)

Vậy \(I(2;-4);R=5\)

Câu b:

Vì điểm \(A(-1;0)\) thuộc đường tròn, nên qua A, ta chỉ có thể vẽ được duy nhất một tiếp tuyến của đường tròn

Ta có:

\(\overrightarrow {IA} = \left( { - 3;4} \right)\)

Phương trình tiếp tuyến qua \(A(-1;0)\)

Và nhận \(\overrightarrow {IA} = \left( { - 3;4} \right)\) làm vectơ pháp tuyến là:

\(\begin{array}{l} - 3\left( {x + 1} \right) + 4\left( {y - 0} \right) = 0\\ \Leftrightarrow - 3x + 4y - 3 = 0 \end{array}\)

-- Mod Toán 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 6 trang 84 SGK Hình học 10 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON