ADMICRO
UREKA

Bài tập 26 trang 95 SGK Hình học 10 NC

Bài tập 26 trang 95 SGK Hình học 10 NC

Tìm tọa độ các giao điểm của đường thẳng \(\Delta :\left\{ \begin{array}{l}
x = 1 + 2t\\
y =  - 2 + t
\end{array} \right.\) và đường tròn (C): (x−1)2+(y−2)2 = 16

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Thay x = 1+2t; y = −2+t vào phương trình đường tròn ta được:

\(\begin{array}{l}
{\left( {2t} \right)^2} + {\left( {t - 4} \right)^2} = 16\\
 \Leftrightarrow 5{t^2} - 8t = 0 \Leftrightarrow \left[ {\begin{array}{*{20}{l}}
{t = 0}\\
{t = \frac{8}{5}}
\end{array}} \right.
\end{array}\)

  • Với t = 0 ta có x = 1,y = −2 và  có giao điểm A(1,−2)
  • Với \(t = \frac{8}{5}\) ta có \(x = \frac{{21}}{5};y =  - \frac{2}{5}\) và có giao điểm \(B\left( {\frac{{21}}{5}; - \frac{2}{5}} \right)\).

-- Mod Toán 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 26 trang 95 SGK Hình học 10 NC HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF