AMBIENT

Bài tập 3.21 trang 155 SBT Hình học 10

Giải bài 3.21 tr 155 SBT Hình học 10

Lập phương trình của đường tròn (C) tiếp xúc với các trục tọa độ và đi qua M(4; 2).

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết

 Phương trình của (C) có dạng (x - a)2 + (y - a)2 = a2, ta có:

M ∈ (C) ⇔ (4 - a)2 + (2 - a)2 = a2

\( \Leftrightarrow {a^2} - 12a + 20 = 0 \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
a = 2\\
a = 10
\end{array} \right.\)

Vậy có hai đường tròn thỏa mãn đề bài là:

(x - 2)2 + (y - 2)= 4 và (x - 10)+ (y - 10)2 = 100

-- Mod Toán 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3.21 trang 155 SBT Hình học 10 HAY thì click chia sẻ 
 • Nhat nheo

  Em sẽ rất biết ơn ai giải giúp em bài này!

  Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD biết AB= \(\frac{3}{2}\) AD  . Gọi F là điểm thuộc đoạn thẳng BC sao cho BF= \(\frac{3}{4}\)BC. Đường tròn (T) ngoại tiếp tam giác ABF có phương trình \((x-\frac{9}{4})^2+(y-\frac{1}{4})^2=\frac{225}{8}\). Đường thẳng d đi qua hai điểm A, C có phương trình \(3x+11y-2=0\). Tìm tọa độ đỉnh C biết điểm A có hoành độ âm.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bi do

  Làm toát mồ hôi mà vẫn không ra, giúp em vs!

  Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho tam giác ABC vuông tại A(3; 2) có tâm đường tròn ngoại tiếp là I(2; -1) và điểm B nằm trên đường thẳng d có phương trình: x - y - 7 = 0 Tìm tọa độ đỉnh B, C.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Choco Choco

  Hôm qua làm kiểm tra 1 tiết Toán, mình giải không biết đúng hay sai nữa!

  Cho tam giác ABC. Đường phân giác trong của góc B có phương trình \(d_1:x+y-2=0\), đường trung tuyến kẻ từ B có phương trình \(d_2:4x+5y-9=0\). Đường thẳng chứa cạnh AB đi qua điểm \(M(2;\frac{1}{2})\), bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC là \(R=\frac{5}{2}\) . Tìm tọa độ đỉnh A.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Anh Nguyễn

  Cứu với mọi người!

  Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy cho đường tròn tâm I ngoại tiếp tam giác nhọn ABC. Điểm \(E\left ( \frac{1}{2};\frac{1}{2} \right )\)  là trung điểm cạnh AB và \(H\left ( -\frac{4}{5};\frac{22}{5} \right )\)là hình chiếu vuông góc của A trên đường thẳng CI, biết đường thẳng BC có phương trình x + y - 4 = 0. Tìm tọa độ các đỉnh của tam giác ABC.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
AMBIENT
?>