YOMEDIA

Bài tập 3.15 trang 154 SBT Hình học 10

Giải bài 3.15 tr 154 SBT Hình học 10

Trong mặt phẳng Oxy,hãy lập phương trình đường tròn (C) có tâm là điểm (2; 3) và thỏa mãn điều kiện sau:

a) (C) có bán kính là 5 ;

b) (C) đi qua gốc tọa độ ;

c) (C) tiếp xúc với trục Ox ;

d) (C) tiếp xúc với trục Oy ;

e) (C) tiếp xúc với đường thẳng Δ: 4x + 3y - 12 = 0.

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết

a) (C) có tâm (2;3) và có bán kính R = 5 nên có phương trình là : (x - 2)2 + (y - 3)2 = 25;

b) (C) có tâm (2;3) và đi qua gốc tọa độ nên có \(R = IO = \sqrt {{2^2} + {3^2}}  = \sqrt {13} \), do đó có pt là: (x - 2)2 + (y - 3)2 = 13;

c) (C) tiếp xúc với trục Ox nên \(R = d\left( {I;Ox} \right) = \frac{{\left| 3 \right|}}{{\sqrt 1 }} = 3\), do đó có pt: (x - 2)+ (y - 3)= 9;

d) (C) tiếp xúc với trục Oy nên \(R = d\left( {I;Oy} \right) = \frac{{\left| 2 \right|}}{{\sqrt 1 }} = 2\), do đó có pt: (x - 2)2 + (y - 3)= 4;

e) (C) tiếp xúc với \(\Delta\) nên có \(R = d\left( {I;\Delta } \right) = \frac{{\left| {4.2 + 3.3 - 12} \right|}}{{\sqrt {{4^2} + {3^2}} }} = 1\), do đó có pt là :(x - 2)+ (y - 3)= 1.

-- Mod Toán 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3.15 trang 154 SBT Hình học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA