ADMICRO
UREKA

Bài tập 22 trang 95 SGK Hình học 10 NC

Bài tập 22 trang 95 SGK Hình học 10 NC

Viết phương trình đường tròn (C) trong mỗi trường hợp sau

a) (C) có tâm I(1;3) và đi qua điểm A(3;1)

b) (C) có tâm I(- 2;0) và tiếp xúc với đường thẳng Δ: 2x+y−1 = 0.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

a) Bán kính đường tròn (C) là: 

\(IA = \sqrt {{2^2} + {{\left( { - 2} \right)}^2}}  = 2\sqrt 2 \)

Phương trình đường tròn (C) là: 

\({\left( {x - 1} \right)^2} + {\left( {y - 3} \right)^2} = 8\)

b) Bán kính của đường tròn (C) là:

\(\begin{array}{l}
R = d\left( {I;\Delta } \right)\\
 = \frac{{\left| {2.\left( { - 2} \right) + 0 - 1} \right|}}{{\sqrt {{2^2} + {1^2}} }} = \frac{5}{{\sqrt 5 }} = \sqrt 5 
\end{array}\)

Phương trình đường tròn (C) là: (x+2)2+y2 = 5.

-- Mod Toán 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 22 trang 95 SGK Hình học 10 NC HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF