YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 24 trang 95 SGK Hình học 10 NC

Bài tập 24 trang 95 SGK Hình học 10 NC

Viết phương trình đường tròn đi qua ba điểm M(1;−2), N(1;2), P(5;2).

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Phương trình đường tròn có dạng: x2+y2+2ax+2by+c = 0.

Do M, N, P thuộc đường tròn nên ta có hệ phương trình với ba ẩn số a, b, c.

\(\left\{ \begin{array}{l}
5 + 2a - 4b + c = 0\\
5 + 2a + 4b + c = 0\\
29 + 10a + 4b + c = 0
\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
a =  - 3\\
b = 0\\
c = 1
\end{array} \right.\)

Vậy phương trình cần tìm là: x2+y2−6x+1 = 0 hay (x−3)2+y= 8

-- Mod Toán 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 24 trang 95 SGK Hình học 10 NC HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF