AMBIENT

Bài tập 3.24 trang 156 SBT Hình học 10

Giải bài 3.24 tr 156 SBT Hình học 10

Lập phương trình tiếp tuyến Δ của đường tròn (C): x2 + y2 - 6x + 2y = 0 biết rằng Δ vuông góc với đường thẳng d: 3x - y + 4 = 0

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Δ vuông góc với d nên phương trình Δ có dạng: x + 3y + c = 0

(C) có tâm I(3;-1) và có bán kính R = \(\sqrt {10} \). Ta có:

Δ tiếp xúc với (C) :

\( \Leftrightarrow d\left( {I,\Delta } \right) = R \Leftrightarrow \frac{{\left| {3 - 3 + c} \right|}}{{\sqrt {10} }} = \sqrt {10}  \Leftrightarrow c =  \pm 10\)

Vậy có hai tiếp tuyến thỏa mãn đề bài là:

Δ1: x + 3y + 10 = 0 và Δ2: x + 3y - 10 = 0

-- Mod Toán 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3.24 trang 156 SBT Hình học 10 HAY thì click chia sẻ 
AMBIENT
?>