YOMEDIA

Bài tập 3.20 trang 155 SBT Hình học 10

Giải bài 3.20 tr 155 SBT Hình học 10

Lập phương trình đường tròn đường kính AB trong các trường hợp sau:

a) A có tọa độ (- 1; 1), B có tọa độ (5; 3) ;

b) A có tọa độ (-1; -2), B có tọa độ (2; 1).

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết

Đường tròn đường kính AB có tâm I là trung điểm AB và bán kính \(R = \frac{{AB}}{2}\).

a) \(I\left( {\frac{{ - 1 + 5}}{2};\frac{{1 + 3}}{2}} \right) = \left( {2;2} \right),R = \frac{{AB}}{2} = \frac{{\sqrt {{{\left( {5 + 1} \right)}^2} + {{\left( {3 - 1} \right)}^2}} }}{2} = \sqrt {10} \)

Suy ra (C): \({\left( {x - 2} \right)^2} + {\left( {y - 2} \right)^2} = 10\)

b) Tương tự ta có (C): \({\left( {x - \frac{1}{2}} \right)^2} + {\left( {y + \frac{1}{2}} \right)^2} = \frac{9}{2}\)

-- Mod Toán 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3.20 trang 155 SBT Hình học 10 HAY thì click chia sẻ 
 • Nguyễn Duy Anh

  1.  Trong mặt phẳng Oxy cho 2 điểm A(0;5), B(2;3). Viết phương trình đường tròn đi qua A, B và có bán kính R= căn 10

  2. Trong mặt phẳng Oxy cho tam giác ABC cân tại A nội tiếp đường tròn (C): x^2 + y^2 + 2x - 4y + 1 = 0. Tìm tọa độ các đỉnh A, B, C biết điểm M có tọa độ (0;1) là trung điểm AB và điểm A có hoành độ dương

  6. Cho đoạn thẳng đenta: 5x - 2y - 19 = 0 và đường tròn (C): x^2 + y^2 - 4x -2y = 0. Từ một điểm M nằm trên đenta kẻ hai tiếp tuyến MA, MB đến đường tròn (C) ( A, B là 2 tiếp điểm). Viết phương trình đường tròn ngoại tiếp tam giác AMB biết AB = căn 10

  Theo dõi (1) 0 Trả lời
 • Diễm Maris

   Viết phương trình đường tròn đi qua điểm A(1 3)  và tiếp xúc với 2 đường thẳng denta1: x + 2 y + 2 = 0 và Denta2:  2x - y + 9 = 0

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
 • Nguyễn Thị Trang

  Làm toát mồ hôi mà vẫn không ra, giúp em vs!

  Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho tam giác ABC vuông tại A nội tiếp đường tròn (T) có phương trình: \(x^2+y^2-6x-2y+5=0\). Gọi H là hình chiếu của A trên BC. Đường tròn đường kính AH cắt AB, AC lần lượt tại M, N. Tìm tọa độ điểm A và viết phương trình cạnh BC, biết đường thẳng MN có phương trình: \(20x-10y-9=0\) và điểm H có hoành độ nhỏ hơn tung độ.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • khanh nguyen

  mn người ơi, giải giúp em vs, bài này khó quá!

  Trong mp(Oxy) cho đường tròn (C) x2 + y2 – 2x + 4y = 0. Từ điểm M trên đường thẳng (d) x + y + 6 = 0, vẽ tiếp tuyến MA (A là tiếp điểm) và cát tuyến MBC (B nằm trên đoạn MC) với đường tròn (C) sao cho tam giác ABC vuông tại B và có diện tích bằng 5. Tìm tọa độ của điểm M.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
YOMEDIA