YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 3 trang 62 SGK Đại số 10

Giải bài 3 tr 62 sách GK Toán ĐS lớp 10

Có hai rổ quýt chứa số quýt bằng nhau. Nếu lấy 30 quả ở rổ thứ nhất đưa sang rổ thứ hai thì số quả ở rổ thứ hai bằng  của bình phương số quả còn lại ở rổ thứ nhất. Hỏi số quả quýt ở mỗi rổ lúc ban đầu là bao nhiêu ?

ANYMIND360

Hướng dẫn giải chi tiết bài 3

Gọi x là số quýt chứa trong một rổ lúc đầu. Điều kiện x nguyên, x > 30. Ta có phương trình

\(x + 30 = \frac{1}{3}{(x - 30)^2} \Leftrightarrow {x^2} - 6x + 810 = 0\)

\(\Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
x = 45\\
x = 18\,\,\,(loai)
\end{array} \right.\)

Vậy số quýt ở mỗi rổ lúc đầu là 45 quả.

-- Mod Toán 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 62 SGK Đại số 10 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON