YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 3.24 trang 68 SBT Toán 10

Giải bài 3.24 tr 68 SBT Toán 10

Phương trình 3x+ 5x + 2(m + 1) = 0 có hai nghiệm âm phân biệt khi tham số m nằm trong khoảng nào sau đây?

A. 0 < m < 1

B. -1 < m < \(\frac{1}{{24}}\)

C. -2 < m < 0

D. -1 < m < 1

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Ycbt \( \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
\Delta  =  - 24m + 1 > 0\\
 - \frac{b}{a} =  - \frac{5}{3} < 0\\
\frac{c}{a} = \frac{{2\left( {m + 1} \right)}}{3} > 0
\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
m < \frac{1}{{24}}\\
m >  - 1
\end{array} \right. \Leftrightarrow  - 1 < m < \frac{1}{{24}}\)

Đáp án B

-- Mod Toán 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3.24 trang 68 SBT Toán 10 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF