YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 3.16 trang 66 SBT Toán 10

Bài tập 3.16 trang 66 SBT Toán 10

Giải các phương trình:

a) \(\sqrt {3x - 4}  = x - 3\)

b) \(\sqrt {{x^2} - 2x + 3}  = 2x - 1\)

c) \(\sqrt {2{x^2} + 3x + 7}  = x + 2\)

d) \(\sqrt {3{x^2} - 4x - 4}  = \sqrt {2x +5} \)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

a) \(\sqrt {3x - 4}  = x - 3\)

\(\begin{array}{l}
 \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
x - 3 \ge 0\\
3x - 4 = {\left( {x - 3} \right)^2}
\end{array} \right.\\
 \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
x \ge 3\\
{x^2} - 9x + 13 = 0
\end{array} \right.\\
 \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
x \ge 3\\
x = \frac{{9 \pm \sqrt {29} }}{2}
\end{array} \right. \Leftrightarrow x = \frac{{9 + \sqrt {29} }}{2}
\end{array}\)

Vậy phương trình có 1 nghiệm \(x = \frac{{9 + \sqrt {29} }}{2}\)

b) \(\sqrt {{x^2} - 2x + 3}  = 2x - 1\)

\(\begin{array}{l}
 \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
2x - 1 \ge 0\\
{x^2} - 2x + 3 = {\left( {2x - 1} \right)^2}
\end{array} \right.\\
 \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
x \ge \frac{1}{2}\\
3{x^2} - 2x - 2 = 0
\end{array} \right.\\
 \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
x \ge \frac{1}{2}\\
x = \frac{{1 \pm \sqrt 7 }}{3}
\end{array} \right. \Leftrightarrow x = \frac{{1 + \sqrt 7 }}{3}
\end{array}\)

Vậy phương trình có 1 nghiệm \(x = \frac{{1 + \sqrt 7 }}{3}\)

c) \(\sqrt {2{x^2} + 3x + 7}  = x + 2\)

\(\begin{array}{l}
 \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
x >  - 2\\
2{x^2} + 3x + 7 = {x^2} + 4x + 4
\end{array} \right.\\
 \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
x >  - 2\\
{x^2} - x + 3 = 0\,\,\left( {VN} \right)
\end{array} \right.
\end{array}\)

Vậy phương trình vô nghiệm

d) \(\sqrt {3{x^2} - 4x - 4}  = \sqrt {2x + 5} \)

\(\begin{array}{l}
 \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
x \ge  - \frac{5}{2}\\
3{x^2} - 4x - 4 = 2x + 5
\end{array} \right.\\
 \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
x \ge  - \frac{5}{2}\\
3{x^2} - 6x - 9 = 0
\end{array} \right.\\
 \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
x = 3\\
x =  - 1
\end{array} \right.
\end{array}\)

-- Mod Toán 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3.16 trang 66 SBT Toán 10 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF