YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 3.23 trang 68 SBT Toán 10

Giải bài 3.23 tr 68 SBT Toán 10

Phương trình (m + 1)x2 - 3(m - 1)x + 2 = 0 có một nghiệm gấp đôi nghiệm kia thì giá trị của tham số m là:

A. m = 1                           B. m = -1

C. m = 0 hoặc m = 3          D. m = 2

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

  • Với m = 1 phương trình đã cho có dạng 2x2 + 2 = 0 (vô nghiệm) nên phương án A bị loại.
  • Với m = -1 phương trình đã cho trở thành phương trình bậc nhất 6x + 2 = 0 chỉ có một nghiệm nên phương án B bị loại.
  • Với m = 2 phương trình đã cho trở thành phương trình 3x– 3x + 2 = 0.

Phương trình này vô nghiệm, nên phương án D bị loại.

Đáp án C

-- Mod Toán 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3.23 trang 68 SBT Toán 10 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF