ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 5 trang 62 SGK Đại số 10

Giải bài 5 tr 62 sách GK Toán ĐS lớp 10

Giải các phương trình sau bằng máy tính bỏ túi (làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ ba)

a) \(2x^2 - 5x + 4 = 0\);

b) \(-3x^2 + 4x + 2 = 0\);

c) \(3x^2 + 7x + 4 = 0\);

d) \(9x^2 - 6x - 4 = 0\). 

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 5

 
 

Câu a:

Nếu sử dụng máy tính CASIO fx-500 MS, ta ấn liên tiếp các phím 

màn hình hiện ra x1 = 3.137458609. 

Ấn tiếp  màn hình hiện ra x2 = -0.637458608.

Làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ ba ta được nghiệm gần đúng của phương trình là x1 ≈ 3.137 và x2 ≈ -0.637.

Câu b:

Ấn được 

x1 = 1.72075922. Muốn lấy tròn 3 số thập phân ta ấn tiếp 

Kết quả x1 = 1.721. Ấn tiếp  được x2 = 0.387.

Câu c:

Ấn liên tiếp 

Kết quả x1 = -1,000. Ấn tiếp  được x2 = -1,333.

Câu d:

Ấn 

Kết quả x1 = 1,079. Ấn tiếp  được x2 = -0,412.

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 62 SGK Đại số 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1