ON
YOMEDIA

Nguyễn Minh Đức's Profile

Nguyễn Minh Đức

Nguyễn Minh Đức

01/01/1970

Số câu hỏi 2
Số câu trả lời 6
Điểm 32
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (8)

Điểm thưởng gần đây (8)

  • Nguyễn Minh Đức: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 năm
  • Nguyễn Minh Đức: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 năm
  • Nguyễn Minh Đức: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 năm
  • Nguyễn Minh Đức: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 năm
  • Nguyễn Minh Đức: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 năm
  • Nguyễn Minh Đức: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 1 năm
  • Nguyễn Minh Đức: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 năm
  • Nguyễn Minh Đức: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 1 năm

 

1=>1