YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 4 trang 30 SGK Sinh học 9

Giải bài 4 tr 30 sách GK Sinh lớp 9

Ý nghĩa cơ bản của quá trình nguyên phân là gì?

a) Sự chia đều chất nhân của tế bào mẹ cho hai tế bào con.

b) Sự sao chép nguyên vẹn bộ NST của tế bào mẹ cho hai tế bào con.

c) Sự phân li đồng đều chất tế bào của tế bào mẹ cho hai tế bào con.

d) Sự phân chia đồng đều chất tế bào của tế bào mẹ cho hai tế bào con.

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 4

Ý nghĩa cơ bản của quá trình nguyên phân là sự sao chép nguyên vẹn bộ NST của tế bào mẹ cho tế bào con.

⇒ Đáp án b

-- Mod Sinh Học 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 4 trang 30 SGK Sinh học 9 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON