ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 5 trang 28 SBT Sinh học 9

Giải bài 5 tr 28 sách BT Sinh lớp 9

Câu khẳng định nào dưới đây liên quan đến một tế bào người có 22 + X  NST?

A. Đó là tế bào vừa trải qua giảm phân.

B. Đó là tế bào vừa trải qua nguyên phân.

C. Đó là tế bào trứng đã được thụ tinh.

D. Đó là tế bào sinh dưỡng.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 5

 
 
 • Một tế bào người có 22 + X  NST đó là tế bào vừa trải qua nguyên phân.

⇒ Đáp án: B

-- Mod Sinh Học 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 28 SBT Sinh học 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Tram Anh

  Phân biệt nguyên phân và giảm phân?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  thủy tiên

  Bài 1: Có 5 tế bào sinh dục đực của một cơ thể tiến hành nguyên phân liên tiếp 5 lần. Cần môi trường nội bào cung cấp nguyên liệu tương đương 12090 NST đơn.

  a, Xác định bộ NST lưỡng bội của loài

  b, Các tế bào còn tiến hành giảm phân. Xác định số nhiễm sắc thể có trong các tế bào ở kì sau của giảm phân I và kì sau của giảm phân II.

  c, Các tế bào con được tạo ra đều giảm phân tạo tinh trùng. Tinh trùng tham gia thụ tinh đạt hiệu suất 10%. Xác định số lượng tinh trùng được thụ tinh.

  Bài 2 ở ruồi giấm 2n =8 có 2 nhóm tế bào sinh dục đang thực hiện giảm phân. Nhóm 1 mang 128 nst kép, nhóm 2 mang 512 nst đơn

  a. hai nhóm tế bào trên đang ở kỳ nào giảm phân xđ số tế bào của mỗi nhóm

  b. kết thúc đợt phân bào trên sẽ có tất cả bao nhiêu tế bào con được hình thành. Bt diễn biến của các tế bào trong mỗi nhóm như nhau

  mn giúp mình nha mình cần gấp lắm ạ!!!!!!!!!!!!!!!!!

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thanh hằng

  Ở ruồi giấm nst 2n=8 có 10 tế bào của ruồi giấm thì sau nguyên phân hỏi số nst tromg các tế bào đó là bao nhiêu?

  Giúp e vs ạ.mai e phải nộp rồi

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Viết Khánh

  Có 10 tbsd đực sơ khai, mỗi tế bào đều nguyên phân 5 lần liên tiếp tạo nên các tinh bào bậc 1. Tất cả các tinh bào bậc 1 này giảm phân hình thành giao tử. Biết rằng, tại kì sau của giảm phân II, trong mỗi tb có 8 NST đơn và toàn bộ các quá trình phân bào diễn ra bình thường. Hãy cho biết tổng số nguyên liệu di truyền môi trường nội bào cung cấp cho toàn bộ quá trình nguyên phân và giảm phân của các tế bào tương đương với bao nhiêu NST đơn

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Minh Hải

  1.ý nghĩa của nguyên phân ,giảm phân và thụ tinh

  2.ý nghĩa quá trình nhân đôi của ADN

  3.mối quan hệ giữa gen và tính trạng

  4.so sánh cấu toaoj và chức năng của ADN và prôtein

  5.so sánh cấu tạo và chức năng của ADN và ARN

  6.ADN và ARN khác nhau điểm nào

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • bich thu

  Ruồi giấm có bộ NST 2n = 8.Có 5 tế bào sinh dưỡng trải qua số đợt nguyên phân bằng nhau đã cần môi trườg nội bào cung cấp để tạo thêm 1240 cromatit. Tính số lần nguyên phân của tế bào

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Hoa Lan

  Có một số hợp tử nguyên phân 5 lần bằng nhau và trong các tế bào con chứa 10944 NST. Biết rằng số NST trong mỗi hợp tử lúc đầu là 38.

  a. Hãy tính số hợp tử ban đầu

  b. Hãy tính sô NST môi trường cung cấp cho quá trình nguyên phân và số tế bào con được tao ra từ quá trình đó

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thu thủy

  Có 8 tế bào sinh dưỡng của thỏ(2n=44) nguyên phân một lần. Hãy xác định, trong các tế bào ở quá trình nguyên phân này:

  a. Số NST và trạng thái của nó mỗi kì sau đây: kì trước, kì sau

  b. Số cromatit ở kì trung gian, kì giữa, kì cuối.

  c. Số tế bào con khi hoàn tất quá trình nguyên phân

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Trung Thành

  Ở một loài sinh vật có bộ NST 2n=44

  a: tính só NST, số tâm động, số cromatic ở các kì của quá trình nguyên phân

  b: tính số NST, tâm động, cromatic ở kì giữa I và kì sai II của quá trình giảm phân

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Quynh Nhu

  Một tế bào sinh dưỡng của gà có 2n=78 nguyên phân một số lầnliên tiếp trong tất cả các tế bào con được tạo ra khi kết thúc nguyên phân,người ta đếm được có 2496 NST.Hãy xác định số NST cùng trạng thái và số crômatit có trong các tế bào vào lần nguyên phân cuối cùng ở mỗi kì trung gian,đầu,giữa,sau.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phong Vu

  Có 3 hợp tử A,B,C cùng 1 loài, thực hiện nguyên phân liên tiếp cho ra các tế bào con.
  -Số TB con do hợp tử A tạo ra bằng 25% số hợp tử B tạo ra
  -Hợp tử C nguyên phân 4 lần liên tiếp
  -Tổng số tế bào con được tạo ra từ 3 hợp tử trên là 36
  a)Tính số TB con do mỗi hợp tử tạo ra
  b)Tính số lần nguyên phân của hợp tử A,B

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thị Lưu

  có bạn nào có thể làm giúp mình bài này k vậy...
  3 hợp tử A,B,C cùng loài đều tham gia vào quá trình nguyên phân trong 2 giờ. Hợp tử A có chu kì nguyên phân gấp đôi so với chu kì nguyên phân của hợp tử B. hợp tử B có chu kì nguyên phân bằng 2/3 chu kì nguyên phân của hợp tử B. Quá trình cần môi trường cung cấp nguyên liệu tương đương 648 NST đơn và quá trình đã sinh ra 84 tế bào con. Xác định:

  a) Số lần nguyên phân của mỗi hợp tử

  b) Bộ NST lưỡng bội của loài

  c) Chu kì nguyên phân mỗi hợp tử

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thị Lưu

  Gà có bộ NST 2n=78

  a, Tế bào này nguyên phân 5 đợt liên tiếp. Tính số tế bào con hình thành.

  b, Tổng số NST trong các tế bào con là bao nhiêu?

  c, Tổng số NST môi trường nội bào cung cấp cho các tế bào con là bao nhiêu?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thu Hang

  Một loài có bộ NST lưỡng bội 2n=6. Chu kỳ nguyên phân 40 phút, trong đó kì trung gian chiếm 20 phút. Mỗi kì còn lại 5 phút. Tính số NST môi trường cung cấp tại các thời điểm:

  a.Sau 40 phút.

  b.Sau 1 giờ 40 phút.

  Thời gian bắt đầu tính từ đầu kì trung gian lần phân bào thứ nhất và xảy ra liên tục.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1