ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 1 trang 24 SBT Sinh học 9

Giải bài 1 tr 24 sách BT Sinh lớp 9

Quá trình nguyên phân liên tiếp từ một tế bào lưỡng bội của loài A tạo được 4 tế bào mới với 64 NST ở trạng thái chưa nhân đôi. Xác định số lượng NST trong bộ lưỡng bội của loài?

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1

 
 
 • Tổng số NST có trong các tế bào con là 64
 • Ta có: 4.2n=64

Vậy bộ NST của loài A có 2n = 16.

-- Mod Sinh Học 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 24 SBT Sinh học 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Bánh Mì

  Câu 6 : Em hãy trình bày diễn biến của NST trong quá trình nguyên phân ? Bộ NST của tế bào tạo ra sau nguyên phân có gjf khác so với bộ NST của tế bào tạo ra sau giảm phân ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Dell dell

  Ở một phép lai giữa hai cây lưỡng bội, giao tử đực AABB x giao tử cái aabb. Đời con đã phát sinh 1 cây có kiểu gen AAaBb

  a) Cây AAaBb nói trên thuộc dạng đột biến nào

  b) Trình bày cơ chế sinh ra cây AAaBb nói trên

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bo bo

  có 3 tế bào cùng loài nguyên phân số đợt bằng nhau cần môi trường nội bào cung cấp 810 NST đơn. Số NST chứa trong tất cả các tế bào con sinh ra ở lần nguyên phân cuối cùng bằng 864 . xác định :

  - bộ NST lưỡng bội ?

  - số lần nguyên phân của mỗi tế bào?

  - các TB con sinh ra chia thành 2 nhóm bằng nhau. mỗi TB thuộc nhóm 1 có số lần nguyên phân gấp đôi so với TB thuộc nhóm 2 , tạo ra tất cả 480 TB con. cho biết số lần nguyên phân của mỗi TB thuộc mỗi nhóm ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thùy Nguyễn

  Một tế bào sinh dưỡng của lợn (2n=38) nguyên phân một lần. Biết giai đoạn chuẩn bị kéo dài 8 phút và bằng gấp đôi thời gian của mỗi kì chinhs thức

  a)Tinh thời gian mỗi kì ở lần nguyên phân trên

  b)Xác định số NST cùng trạng thái trong tế bào sau khi nó nguyên phân được 11 phút, 19 phút, 24 phút

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Quế Anh

  Ở đậu Hà Lan có bộ NST 2n=14. Tính số tế bào con được tạo ra từ 1 tế bào và số lần nguyên phân của tế bào đó trong các trường hợp sau:

  -TH1: Môi trường tế bào cung cấp 434 NST đơn mới tườn đương.

  -TH2: Môi trường tế bào cun cấp 868 NST đơn mới hoàn toàn.

  -TH3: Số thoi dây tơ vô sắc xuất hiện trong quá trình nguyên phân là 255 lần.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hành thư

  Ở ruồi giấm có bộ NST 2n=8. Có 4 hợp tử nguyên phân liên tiếp 5 lần bằng nhau.

  a, Tính số tế bào con

  b, Xác định số lượng NST trtrong các tế bào con

  c, Xác định số NST môi trường đã cung cấp cho quá trình nguyên phân

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phan Thiện Hải

  Các bạn ơi mk đang làm cấu hỏi tiếp theo nhé thật ra mk viết 1 lần oy nên mk viết như thế tách ra cho các bn dễ nhìn ý mà mk xin các bn đó giúp mk nha

  Bài 6 Số lượng NST 2n trong tế bào có phản ánh trình độ tiến hóa của loài không. Giair thích và nêu ví dụ minh học và so sánh bộ NST lưỡng bội và bộ NST đơn bội

  Bài 8 TRong quá trình nguyên phân từ 1 tế bào ruồi giấm (ở tế bào có 8 NST) tạo ra 8 tế bào mới

  a)Xác định số đợt phân bào của tế bào nói trên

  b)Ở kì trung gian 8 tế bào trên có bao nhiêu sợi nguyên phân,bao nhiêu tâm động ,bao nhiêu cromatit

  c)Bước sang kì giữa 8 tế bào trên có bao nhiêu NST kép ,bao nhiêu cromatit và bao nhiêu tâm động

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • nguyen bao anh

  Câu 1: Hãy trình bày những diễn biến NTS cơ bản trong nguyên phân ?

  Câu 3: Nêu khái niệm phân loại gen và cấu trúc NTS ?

  Câu 4: Nêu chức năng của ARN ?

  Câu 5: Phân biệt thường biến và đột biến ?

  Câu 6: Trình bày nội dung của phép lai phân tích và ứng dụng của nó ?

  Câu 7: Bài tập lai 1 cặp tính trạng ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Vân

  Ruồi giấm có bộ NST 2n = 8. Quan sát tế bào sinh dục sơ khai của một ruồi giấm đực và một ruồi giấm cái đang phân bào người ta nhận thấy :
  Số NST kép loại Y ở ruồi giấm đực đang tập trung ở mặt phẳng xích đạo bằng 1/16 số NST đơn các loại khi đang phân ly về các cực tế bào ở ruồi giấm cái.
  Tổng số NST đơn và kép các loại ở 2 cá thể nói trên tại thời điểm quan sát là 768.
  a. Xác định số tế bào tại mỗi thời điểm quan sát?
  b. Nếu các tế bào nói trên đều được tạo ra từ một tế bào sinh dục sơ khai thì số lần nguyên phân của mỗi tế bào sinh dục sơ khai ban đầu là bao nhiêu.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thị Trang

  đóng xoắn và mở xoắn diễn ra ở thời kì nào ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Truc Ly

  Ở cá thể của 1 loài có 4 TB sinh dục sơ khai nguyên phân 1 số lần bằng nhau.Ở kì giứa của lần nguyên phân thứ 3 ,trong các thế bào con có tổng số 2496 cromatit.Tất cả các tế bào con được tạo ra đều đi qua vùng chín đã cần môi trường cung cấp 9984 NST đơn ,với hiều suất thụ tinh là 18,75%và tỉ lệ nở của trứng là 75% .Hãy xác định

  a)Bộ NST 2n của loài

  b)Số lần nguyên phân của tế bào sinh dục sợ khai cái

  c)Số cá thể con được nở ra

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lan Anh

  Mọi người giúp em với !

  Bài 1:

  Một tế bào sinh dục cái của ruồi giấm, kí hiệu AaBbDdXX nguyên phân liên tiếp 2 lần ở vùng sinh sản rồi chuyển qua vùng sinh trưởng rồi đến vùng chín để tạo trứng. Hãy xác định:

  1. Môi trường cung cấp nguyên liệu tương đương với bao nhiêu NST đơn cho qua trình nguyên phân?

  2. Số NST kép ở kì giữa 1 ở các tế bào

  3. Số NST đơn ở kì sau 2 ở các tế bào

  4. Số lượng trứng được tạo thành và số thể định hướng bị tiêu biến

  5. Có ít nhất bao nhiêu loại trứng được tạo ra và viết kí hiệu NST mỗi loại

  Bài 2:

  Một đoạn ADN nhân đôi một số đợt. Trong tổng số ADN con sinh ra thấy có 6 mạch đơn đều chứa các nucleotit tự do, 2 mạch đơn còn lại có nguồn gốc từ ADN ban đầu. Mạch 1 của ADN ban đầu có A=225, G=375; Mạch thứ 2 có: A=300, G=600. Tính số nucleotit từng loại môi trường cung cấp cho quá trình nhân đôi nói trên của ADN.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Anh Hưng

  có 4 tế bào A , B, C, D đều thực hiện quá trình nguyên phân . Tế bào B có số lần nguyên phân gấp 3 lần so với tế bào A và chỉ bằng 1/2 số lần nguyên phân của tế bào C. tổng số lần nguyên phân của 4 tế bào là 14 . xác định :

  - số lần nguyên phân của mỗi tế bào ?

  - Số thoi vô sắc xuất hiện qua quá trình nguyên phân?

  - nếu môi trường nội bào cung cấp 1720 NST đơn thì bộ NST lưỡng bội của loài bằng bao nhiêu?

  help me

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bin Nguyễn

  Xét 1 cặp NST tương đồng chứa 1 cặp gen dị.hợp(Aa) ,mỗi gen đều dài 4080 Ăngstron . Gen trội A có 3120 liên kết hidro, gen lặn a có 3240 liên kết hidro.

  a, số lượng từng loại Nu trong mỗi loại giao tư bình thường chứa gen nói trên bằng bao nhiêu?

  b, Khi có hiện tượng giảm phân I phân li không bình thường thì số lượng từng loại Nu trong mỗi loại giao tư được hình thành bằng bao nhiêu?

  c, Nếu cho các loại giao tư khong bình thường đó tái hợp với giao tư bình thường chứa gen lặn nói trên thì số lượng từng loại Nu của mỗi loại hợp tử bằng bao nhiêu?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1