ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 3 trang 25 SBT Sinh học 9

Giải bài 3 tr 25 sách BT Sinh lớp 9

Cà độc dược có bộ NST 2n = 24.

Quá trình nguyên phân từ một tế bào lá lưỡng bội của cà độc được diễn ra liên tiếp 3 đợt. Nếu các tế bào được tạo ra đang ở.

1. Kì giữa thì có bao nhiêu crômatit và tâm động?

2. Kì sau thì có bao nhiêu NST?

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 3

 
 
 • Áp dụng công thức: \({2^k}.x\)
 • Số tế bào tạo ra sau 3 lần nguyên phân liên tiếp từ 1 tế bào lá lưỡng bội của cà độc dược là \({2^3} = 8\) ( tế bào)

1. Nếu các tế bào được tạo ra đang ở kì giữa:

 • Số cromatit là: 8 x 24 x 2 = 384 Cromatit 
 • Số tâm động là: 8 x 24 = 192

2. Nếu các tế bào được tạo ra đang kì sau thì số NST đơn là 384 NST 

-- Mod Sinh Học 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 25 SBT Sinh học 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Lê Nguyễn Hạ Anh

  Bài 1: Quá trình nguyên phân liên tiếp 3 đợt từ 1 tế bào sinh dưỡng của loài A tạo ra các tế bào mới với 64 NST ở trạng thái chưa nhân đôi. Xác định số lượng NST trong bộ lưỡng bội của loài A và cho biết đó là loài nào?

  Bài 3: Ngô có bộ NST 2n = 20. Có 3 nhóm tế bào đang nguyên phân. Hãy xác định mỗi nhóm tế bào đang ở kì nào và số lượn là bao nhiêu?

  a) Nhóm tế bào I mang 200 NST ở dạng sợi mảnh

  b) Nhóm tế bào II mang 400 NST kép. Biết diễn biến các tế bào trong nhóm đều như nhau

  c) Nhóm tế bào mang 640 NST đơn đang phân ly về 2 cực tế bào

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  hi hi

  Một tế bào sinh dục sơ khai của một loài nguyên phân liên tiếp một số đợt, môi trường nội bào cung cấp nguyên liệu để hình thành 9690 NST đơn mới. Các tế bào con nguyên phân lần cuối đều tạo ra tinh trùng có 512 tinh trùng mang NST giới tính Y.

  a) Xác định bộ nhiễm sắc thể ( 2n ) của loài và số lần nguyên phân

  b) Nếu tế bào sinh tinh của loài khi phát sinh giao tử không xảy ra, mỗi cặp NST tương đồng đều có cấu trúc khác nhau. Có trao đổi chéo tại 1 thời điểm trên 2 cặp NST, trao đổi chéo tại 2 điểm khôgn đồng thời cặp NST và trao đổi chéo tại 2 thời điểm xảy ra đồng thời trên 1 cặp NST đã xâút hiện bao nhiêu loại giao tử?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Trieu Tien

  Bài 1: Ở cá thể cái của một loài có 4 tế bào sinh dục sơ khai nguyên phân một số lần bằng nhau. Ở kì giữa của lần nguyên phân thứ 3, trong các tế bào con có tổng số 2496 cromatit. Tất cả các tế bào được tạo ra đều đi qua vùng chín đã cần môi trường cung cấp 9984 NST đơn, với hiệu suất thụ tinh là 18,75% và tỉ lệ nở của trứng là 75%. Hãy xác định:

  a, Bộ NST 2n của loài

  b, Số lần nguyên phân của tế bào sinh dục sơ khai cái

  c, Số cá thể con được nở ra

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Xuan Xuan

  Có 5 tế bào sinh dưỡng của một loài nguyên phân một số lần bằng nhau tạo ra các tế bào con. Người ta đếm được tổng số NST trong các tế bào con là 6080 NST đơn. Trong quá trình đó đã sử dụng của môi trường nội bào nguyên liệu tương đương vs 5890 NST đơn

  a. Xác định bộ NST lưỡng bội của loài

  b.Tính số lần NP của mỗi tế bào

  c Xác định số tâm động, số NST đơn có trong mỗi tế bào ở kì giữa và kì sau của quá trình NP

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bình Nguyen

  có 20 tế bào của 1 cơ thể ruồi giấm tiến hành nguyên phân liên tiếp 3 lần. 50% số tế bào tiếp tục giảm phân tạo ra được 40 giao tử. Hãy xác định giới tính của cơ thể

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Hiền

  Bài 1: Ở một loài sinh vật có bộ NST 2n=14. Hiệu suất thụ tinh của giao tử đực là 0,1%. Hiệu suất thụ tinh của giao tử cái (trứng) là 100%. Trong một đợt thụ tinh có 10000 giao tử đực tham gia thụ tinh để tạo thành hợp tử.

  a, Xác định số hợp tử được tạo thành.

  b, Một hợp tử của nhóm trên khi nguyên phân liên tiếp 4 đợt đã tạo ra ở thế hệ tế bào cuối cùng có 208 nhiễm sắc thể ở trạng thái chưa nhân đôi. Xác định số lượng nhiễm sắc thể của hợp tử và cơ chế tạo thành nó. Biết rằng không có hiện tượng đột biến trong quá trình nguyên phân của hợp tử.

  c, Một hợp tử khác của nhóm trên nguyên phân liên tiếp 4 đợt đã tạo thế hệ tế bào cuối cùng có 336 nhiễm sắc thể ở trạng thái chưa nhân đôi. Xác định số lượng nhiễm sắc thể của hợp tử và cơ chế tạo thành nó. Biết rằng các trường hợp trên có sự thay đổi của vật chất di truyền trong quá trình phát sinh giao tử cái.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phan Thị Trinh

  1. Trong tế bào sinh dục đực của một loài sinh vật có 2 cặp NST tương đồng kí hiệu A với a và B với b.

  a, hãy viết kí hiệu bộ NST khi tế bào đó ở: kì đầu GP I, kì sau Gp I, kì giữa GP II, kì sau GP II.

  b, Giả sử ở kì sau lần phân bào I có một thoi tơ vô sắc không được hình thành thì khi kết thúc quá trình giảm phân sẽ tạo ra những loại giao tử nào?

  c, Nếu tế bào sinh dục trên là đực thì trên thực tế khi giảm phân bình thường sẽ tạo ra mấy loại tinh trùng?

  2. Một noãn bào bậc 1 có bộ NST kí hiệu là : AaBbDdXX.

  a, Xác định bộ NST của loài.

  b, trên thực tế khi giảm phân tế bào này sẽ tạo ra mấy loại trứng, mấy loại thể cực?

  c, ở kì giữa giảm phân 1 có bao nhiêu cách sắp xếp NST kép trên mặt phẳng xích đạo của thoi phân bào? viết kí hiệu cách sắp xếp đó

  Giúp mình với ạ! Mình cần gấp lắm! cảm ơn nhiều!

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thanh Hà

  có 4 tế bào của gà ( 2n=78) đều đồng loạt nguyên phân 1 lần với tốc độ bằng nhau.Biết rằng trong nguyên phân đó ,kì trung gian kéo dài 4 phút ,mỗi kì còn lại có thời gian bằng nhau là 3 phút.

  a) Tính số tb con được tạo ra và số NST môi trường cung cấp cho quá trình nguyên phân.

  b) Xác định số NST cùng trạng thái ,số cromatit trong tb ,sau khi chúng tiến hành nguyên phân được 2 phút ,9 phút ,12 phút và 16 phút

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Nhi

  Viết các loại giao tử

  A) tế bào sinh tinh XY Ở giảm phân 1 k phân li và giảm phân 2 k phân li

  B) Tế bào sinh trứng xx ở giảm phân 1 k phân li và giảm phân 2 k phân li

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thị An

  Có 2 tế bào sinh dực đực và 2 tế bào sinh dục cái ở gà ( 2n=78), nguyên phân liên tiếp 5 lần .Các tế bào con sinh ra đều giảm phân hình tành giao tử. Hãy cho biết:

  a, Số tế bào sinh dục đực, cái sinh ra

  b, số trứng và tinh trùng được hình thành

  c, Số hợp tử được hình thành ( giả sử hiệu suất thụ tinh của trứng đạt 100%)

  d, Có 75% số hợp tử phát triển thành cơ thể. Tính số gà con sinh ra

  e, Tính HSTT của tiinh trùng. Nếu toàn bộ số trứng và tinh trùng kết hợp với nhau

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Việt Long

  Vẽ quá trình nguyên phân của tế bào ruồi giấm Help me

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thi trang

  Mọi người giúp em với ạ!

  Bài 1: Cho biết bộ NST của tế bào ruồi giấm 2n=8. Có 6 tế bào longxw bội của ruồi giấm đi vào nguyên phân liên tiếp 4 đợt, cá tế bào con sinh ra vẫn nguyên phân bình thường. Hãy cho biết:

  1, Tổng số tế bào con được tạo thành sau lần nguyên phân cuối cùng?

  2, Môi trường nội bào cung cấp nguyên liệu tương đương với bao nhiêu NST đơn ở trạng thái chưa nhân đôi để hình thành nên bộ NST của các tế bào con?

  3, Vào kì giữa và kỳ cối của nguyên phân trong mỗi tế bào có bao nhiêu sợi cơ bản, sợi nhiễm sắc thể, cromatit, tâm động, NST đơn, NST kép?

  Bài 2: Ở vùng sinh sản của một tinh hoàn có 5 tế bào mang cặp nhiễm sắc thể giới tính XY đều nguyên phân mốt số đợt bằng nhau. Ở vùng sinh sản của một buồng trứng có 5 tế bào mang cặp nhiễm sắc thể giới tính XX đều nguyên phân một số đợt bằng nhau. Môi trường tế bào cung cấp cho quá trình trên nguyên liệu tương đương 785 NST giới tính X. Tổng số nhiễm sắc thể giới tính trong tất cả các tế bào con sinh ra sau nguyên phân là 960. Các tế bào con đều chuyển sang vùng chín tạo giao tử. Hiệu suất thụ tinh của tih trùng X là 5% của tinh trùng Y là 10%. Các hợp tử đều pất triển thành cá thể.

  a, Tìm số đợt nguyên phân của tế bào sinh dục ban đầu ở tinh hoàn và buồng trứng?

  b. Tìm số cá thể đực cái trong đàn?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Dương Quá

  Bài 1: Ruồi giấm có bộ NST 2n = 8. Quan sát tế bào sinh dục sơ khai của một ruồi giấm đực và một ruồi giấm cái đang phân bào người ta nhận thấy :
  Số NST kép loại Y ở ruồi giấm đực đang tập trung ở mặt phẳng xích đạo bằng 1/16 số NST đơn các loại khi đang phân ly về các cực tế bào ở ruồi giấm cái.
  Tổng số NST đơn và kép các loại ở 2 cá thể nói trên tại thời điểm quan sát là 768.
  a. Xác định số tế bào tại mỗi thời điểm quan sát?
  b. Nếu các tế bào nói trên đều được tạo ra từ một tế bào sinh dục sơ khai thì số lần nguyên phân của mỗi tế bào sinh dục sơ khai ban đầu là bao nhiêu.

  Bài 2: Ở đậu Hà Lan 2n = 14. Xét 4 tế bào sinh dưỡng A, B, C, D đang phân bào, người ta nhận thấy số tế bào con tham gia vào đợt phân bào cuối cùng của các tế bào lần lượt phân chia theo tỷ lệ 1: 2: 4: 8
  Tổng số cromatit đếm được trên mặt phẳng xích đạo của tất cả các tế bào con trong đợt phân bào cuối cùng là 3360 . Hãy xác định.
  a. Số lần phân bào của mỗi tế bào A, B, C, D
  b. Số tế bào con mới được tạo thêm từ mỗi tế bào A, B, C, D?
  c. Tổng số tế bào hiện diện qua các đợt phân bào của 4 tế bào đã cho?

  Bài 3: Xét hai nhóm tế bào sinh dưỡng của loài A phân bào.
  Nhóm 1 : các tế bào đều phân bào với số đợt bằng nhau và bằng số tế bào ban đầu của nhóm với tổng số tế bào con được tạo ra là 64.
  Nhóm 2: Các tế bào đều phân bào với số đợt bằng nhau và số tế bào con tham gia đợt phân bào cuối cùng gấp 3 lần số NST đơn cùng một nguồn gốc đang phân ly về một cực trong một tế bào.
  a. Xác định số tế bào ban đầu và số lần phân bào mỗi nhóm?
  Biết bộ NST của loài A là 2n = 16 và số tế bào tham gia đợt phân bào cuối cùng của nhóm 2 nhiều hơn số tế bào của nhóm một .
  b. Tổng số tế bào con được tạo thêm trong đợt phân bào cuối cùng của hai nhóm?

  Bài 4: Theo dõi sự phân bào của 3 hợp tử A, B, C người ta nhận thấy.
  à Hợp tử A nguyên phân liên tiếp một số lần, tạo một số tế bào con bằng số NST đơn trong bộ NST lưỡng bội của loài. Quá trình phân bào của hợp tử A, môi trường nội bào phải cung cấp 48 NST đơn mới hoàn toàn.
  Hợp tử B nguyên phân tạo một số tế bào con bằng số Cromatit quan sát được trên mặt phẳng xích đạo của các tế bào con được tạo ra từ hợp tử A đang tham gia đợt phân bào cuối cùng.
  Hợp tử C nguyên phân tạo ra số tế bào con bằng 25% số tế bào con do hợp tử B tạo ra.
  Tổng số NST đơn trong các tế bào sinh ra từ hợp tử C nhiều hơn số NST đơn trong các tế bào sinh ra từ hợp tử B là 224. Số lượng NST đơn có nguồn gốc từ bố trong các tế bào sinh ra từ hợp tử C nhiều hơn số lượng NST đơn có nguồn gốc từ mẹ trong một tế bào con sinh ra từ hợp tử B là 31.
  a. Xác định bộ NST lưỡng bội của mỗi hợp tử? Từ đó kết luận 3 hợp tử đã cho thuộc cùng một loài hay khác loài.
  b. Tính số NST đơn môi trường nội bào phải cung cấp cho mỗi hợp tử phân bào?
  c. Số thoi dây tơ vô săc xuất hiên trong đợt phân bào cuối cùng của 3 hợp tử?

  Bài 5: Xét 3 tế bào sinh dưỡng A, B, C thuộc cùng một loài. Tế bào A nguyên phân một số lần cho số tế bào con bằng 1/3 số NST đơn trong bộ NST 2n của loài. Quá trình nguyên phân của tế bào A môi trường nội bào đã cung cấp nguyên liệu di truyền tương đương với 168 NST đơn.
  Tế bào B và C trải qua nguyên phân với tổng số NST đơn trong các tế bào con được tạo ra khi kết thúc đợt phân bào cuối cùng là 576.
  a. Xác định bộ NST lưỡng bội của loài.
  b. Số lần phân bào của mỗi tế bào A, B, C.
  c. Số NST đơn mới hoàn toàn môi trường phải cung cấp cho tế bào A phân bào?

  Dạng 3: Xác định thời gian và tốc độ phân bào.

  Bài 6: Ở lúa bộ NST 2n = 24. Theo dõi sự phân bào của 1 tế bào sinh dưỡng trong 24 giờ người ta nhận thấy thời gian nghỉ giữa các đợt phân bào nhiều hơn thời gian tiến hành phân bào là 24 giờ. Quá trình phân bào nói trên môi trường tế bào phải cung cấp1488 NST đơn mới hoàn toàn. Thời gian cần thiết cho kỳ trước, kỳ giữa, kỳ sau, kỳ cuối trong một chu kỳ phân bào tương ứng với tỷ lệ 1: 3: 2: 4
  a. Xác định thời gian cần thiết cho mỗi chu kỳ ?
  b. Ở thời điểm 9 giờ 32 phút ; m23 giờ 38 phút ( tính từ lúc tế bào bắt đầu phân bào lần thứ nhất):
  -Tế bào đang phân bào ở đợt thứ mấy? Thuộc kỳ nào?
  - Đặc điểm hình thái của NST ở mỗi thời điểm nói trên?

  Bài 7: Hợp tử A, B thuộc hai loài khác nhau phân bào với số lần không bằng nhau trong cùng một thời gian.
  Tổng số NST đơn huy động của môi trường cho cả hai hợp tử phân bào là 1624. Trong đó số NST đơn cung cấp cho hợp tử B nhiều hơn số NST đơn cung cấp cho hợp tử A là 1400.
  Tổng số NST đơn trong các tế bào con sinh ra từ hợp tử A nhiều hơn số NST đơn cung cấp cho chính quá trình phân bào của hợp tử A là 16.
  Số NST đơn trong một tế bào con sinh sinh ra từ hợp tử B nhiều hơn số NST đơn trong một tế bào con sinh ra từ hợp tử A là 8.
  a. Xác định bộ NST lưỡng bội của mỗi hợp tử.
  b. So sánh tốc độ phân bào của 2 hợp tử?
  c. Nếu hợp tử B tiến hành số đợt phân bào nói trên trong khoảng thời gian 30 giờ và thời gian cần thiết cho đợt phân bào cuối cùng là 6 giờ thì thời gian cần thiết cho đợt phân bào đầu tiên là bao nhiêu? Biết rằng tốc độ phân bào của hợp tử B là giảm dần đều.

  P/s: mình cần gấp lắm ạ! Nếu được thì các bạn giúp mình làm giúp mấy bài này trong thời gian nhanh nhất nhé nhưng cụ thể tí với ạ! mình chậm hiểu lắm! Cản ơn nhiều

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Tấn Thanh

  ruồi giấm có 2n=8. một ruồi giấm đực có 50 tế bào sinh tinh tham gia giảm phân tạo tinh trùng, các tinh trùng tạo thành tham gia giảm phân tạo tinh trùng, các tinh trùng tạo thành thụ tinh với trứng, hiệu suất thụ tinh của tinh trùng là 1,5%.các hợp tử tạo thành nguyên phân 1 số lần bằng nhau đòi hỏi môi trường cung cấp 744 NST đơn. tính

  a) số NST đơn môi trường cung cấp cho quá trình giảm phân tạo tinh trùng.

  b) số lần nguyên phân của mỗi hợp tử

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1