ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 17 trang 30 SBT Sinh học 9

Giải bài 17 tr 30 sách BT Sinh lớp 9

Ở một loài thực vật, bộ NST lưỡng bội là 24. Quá trình nguyên phân liên tiếp từ một tế bào B lưỡng bội của loài tạo ra số tế bào ở thế hệ tế bào cuối cùng có tổng số 192 NST ở trạng thái chưa nhân đôi. Số đợt nguyên phân từ tế bào B là bao nhiêu?

A. 2 đợt phân bào.

B. 3 đợt phân bào.

C. 4 đợt phân bào.

D. 5 đợt phân bào.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 17

 
 

Tổng NST có trong các tế bào con = \( 2n.x{.2^k}\)

Trong đó 2n là bộ NST lưỡng bội của loài 

x là số tế bào mẹ ban đầu 

k là số lần nguyên phân

Áp dụng công thức ta có: \({2^k}.24 = 192\)

→ k = 3

⇒ Đáp án: B

-- Mod Sinh Học 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 17 trang 30 SBT Sinh học 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1