RANDOM
VIDEO

Bài tập 3 trang 30 SGK Sinh học 9

Giải bài 3 tr 30 sách GK Sinh lớp 9

Nêu những diễn biến cơ bản của NST trong quá trình nguyên phân.

RANDOM

Gợi ý trả lời bài 3

 
 

Những diễn biến cơ bản của NST trong quá trình nguyên phân:

Các kì

Những diễn biến cơ bản

Kì đầu

 • NST kép đóng xoắn và co ngắn có hình thái rõ rệt
 • Mỗi NST có hai nhiễm sắc tử gắn với nhau ở tâm động.
 • Thoi phân bào được hình thành, dài ra và đẩy hai trung tử về 2 cực của tế bào
 • Hạch nhân dần dần biến mất

Kì giữa

 • NST đóng xoắn cực đại
 • NST kép xếp thành hành ở mặt phẳng xích đạo của thoi phân bào

Kì sau

Từng NST kép tách nhau ở tâm động thành 2 NST đơn phân li về 2 cực của tế bào.

Kì cuối

 • Các NST đơn duỗi xoắn dài ra ở dạng sợi mảnh dần thành nhiễm sắc chất.
 • Màng nhân và hạch nhân dần được hình thành.

-- Mod Sinh Học 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 3 trang 30 SGK Sinh học 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Chu Đăng Quang

  1.Số tế bào con được tạo thành sau lần nguyên phân thứ 4 là bao nhiêu?
  2.Số NST trong tất cả các TB con được tạo thành sau lần nguyên phân thứ 4 là bao nhiêu?
  3.Số NST cung cấp cho quá trình đó là bao nhiêu?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Lê Bảo An

  một tế bào sinh dục của gà 2n = 78 nhiễm sắc thể, nhiễm sắc thể đơn trong từng cặp nhiễm sắc thể khác nhau , khi giảm phân không có trao đổi đọan. tế bào này nguyên phân 5 đợt ở giai đoạn sinh sản rồi lớn lên từ kích thước sau đó trải qua giảm phân để tạo ra các tinh trùng bình thường n.

  a. Ở giai đoạn sinh sản môi trường tế bào đã cung cấp nguyên liệu cho nguyên phân tương đương với bao nhiêu người sắc thể đơn mới.

  b. ở giai đoạn chín giảm phân cần cung cấp thêm bao nhiêu nhiễm sắc thể đơn mới.

  c. Số lượng tinh trùng được tạo ra là bao nhiêu.

  d. tính số loại tinh trùng được tạo ra khác nhau về nguồn gốc nhiễm sắc thể

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lan Anh

  a)Giúp mình với bộ nst của 1 loài là 2n =14 ( đậu hà lan₫ , số lượng nst kép, số cromatic, số tâm động ở kì giữa nguyên phân???

  B) số lượng tế bào ban đầu, biết số tế bào con được sinh ra là 384 tế bào đã trãi qua 5 lần nguyên phân?

  C) một tế bào sinh dưỡng của cà chua ( 2n=24) thực hiện nguyên phân liên tiếp 3 đợt. Ở đợt nguyên phân cuối cùng , vào kì giữa số cromatic là ?

  D) số nst trong 1 tế bào tinh trùng được tạo ra sau giảm phân ở 1 loài đv bậc cao là 20. Bộ nst của loài này là?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phan Thị Trinh

  bắp có 2n =20, a) nhóm tb1 mang 400 nst kép . hãy xác định nhóm tế bào này đang nguyên phân ở kì nào với số lượng là bao nhiêu

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Trà Long

  Ý nghĩa của nguyên phân đối vs tế bào và cơ thể sinh vật

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • Nguyễn Thủy Tiên

  1 loài có NST lưỡng bội 2n=18 chu ki nguyên phân 30' trong đó kì trung gian chiếm 10' .mỗi kì còn lại 5'

  tính số NST đơn mt phải cung cấp tại các thời điểm

  a Sau 10'

  b Sau 1h10'

  thời gian bắt đầu tính từ đầu kì trung gian và quá trình nguyên phân xảy ra liên tục

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Choco Choco

  Bài 1: Loài cà chua có bộ NST lưỡng bội 2n = 24. Hợp tử của loài trải qua nguyên phân. Hãy cho biết có bao nhiêu NST, crômatit, tâm động có trong tế bào qua mỗi kì quá trình nguyên phân?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Tay Thu

  có phải tất cả các tê bào đều tham gia quá trình nguyên phân không?Nấm và tảo phân chia bang cách nào?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • An Nhiên

  Có một tế bào sinh dưỡng lấy từ 1 cơ thể. Sau 2 giờ đã có 1/4 số tế bào qua 3 đợt nguyên phân, 1/3 số tế bào qua 4 đợt nguyên phân, số tế bào còn lại qua 5 đợt nguyên phân. Tổng số tế bào con thu được là 2480.
  a. Tìm số tế bào sinh dưỡng nói trên
  b. Trong quá trình nguyên phân, khi quan sát 1 tế bào người ta đếm được 28 cromatit. Hãy cho biết mỗi nhóm tế bào nói trên cần nguyên liệu tương đương bao nhiêu NST để thực hiện quá trình nguyên phân của mình?
  c. Giả sử tốc độ của các tế bào sinh dưỡng đều không thay đổi thì thời gian của mỗi chu kì nguyên phân ở từng nhóm tế bào nói trên là bao nhiêu giây?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Ngọc Sơn

  Câu 1: Có một tế bào sinh dục sơ khai cái nguyên phân 4 lần liên tiếp. Tất cả tế bào con đều trở thành tế bào sinh trứng. Các trứng tạo ra đều tham gia thụ tinh. Biết 2n=38, hiệu suất thụ tinh của trứng bằng 18,75% và của tinh trùng là 6,25%.

  Trong các phát biểu dưới đây có bao nhiêu phát biểu đúng?

  (1) Số trứng tham gia vào quá trình thụ tinh là 16

  (2) Số hợp tử được tạo thành là 16

  (3) Số NST trong mỗi hợp tử là 38

  (4) Số tế bào sinh tinh cần cho quá trình thụ tinh trên là 48

  A. 3

  B. 4

  C. 2

  D. 1

  (Giải chi tiết cho mình để thấy xem cái nào sai cái nào đúng nhan... Thank you)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • minh dương

  1 hợp tử của 1 loài nguyên phân 1 số lần tạo ra số tế bào con bằng 1/3 số NST đơn trong bộ NST 2n của loài.Quá trình nguyên phân của tế bào đó môi trường đã phải cung cấp 168 NST đơn mới tương đương

  a tinh 2n

  b so lan nguyen phan cua te bao

  c tổng số tâm động có trong tất cả tế bào con được tạo ra khi kết thúc quá trình nguyên phân

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bảo Lộc

  3 hợp tử của ruồi giấm

  hợp tử 1 nguyên phân 1 số lần tạo ra số tế bào con bằng 1/4 số tế bào do hợp tử 2 nguyên phân tạo ra

  tổng số tế bào con sinh ra từ hợp tử 3 có 512 nhiễm thể đơn

  quá trình nguyên phân của cả 3 hợp tử tạo ra số tế bào con tổng số nhiễm thể đơn là 832

  a tinh so te bao con do moi hop tu tao ra

  b tính số lần nguyên phân của mỗi hợp tử

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Tram Anh

  Tế vào 2n của một loài có 2n=24 nguyên phân liên tiếp 5 lần. Hỏi:

  a) số tế bào mới tạo ra sau 5 lần phân bào

  b) Tổng số NST đơn ở đầu kì trung gian tại đợt phản bào thứ 6

  c) Môi trường đã cung cấp nguyên liệu tương đương với bao nhiêu NST đơn cho quá trình phân bào trên.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Đào Thị Nhàn

  Có một số hợp tử cùng loài đều cùng tiến hành nguyên phân 3 lần và đã tạo ra tổng số 56 Tế bào con. Trong các tế bào cơ có chứa tổng số 448 nhiễm sắc thể ở trạng thái chưa nhân đôi, xác định:

  a) Số hợp tử ban đầu

  b) Tên của loài nói trên

  c) Nếu các tế bào con nói trên bước vào chu kì nguyên phân tiếp theo và trải qua nhân đôi nhiễm sắc thể thì số lượng cromatic trong các tế bào bằng bao nhiêu?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1