YOMEDIA

Bài tập 5 trang 30 SGK Sinh học 9

Giải bài 5 tr 30 sách GK Sinh lớp 9

Ở ruồi giấm 2n=8. Một tế bào ruồi giấm đang ở kì sau của nguyên phân. Số NST trong tế bào đó bằng bao nhiêu trong các trường hợp sau?

a) 4

b) 8

c) 16

d) 32.

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 5

Ở ruồi giấm 2n=8. Một tế bào ruồi giấm đang ở kì sau của nguyên phân. Số NST trong tế bào đó bằng 16

⇒ Đáp án: c

-- Mod Sinh Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 5 trang 30 SGK Sinh học 9 HAY thì click chia sẻ 
 • Thùy Trang

  Có 3 tế bào mầm dinh dục của một loài đều NP liên tiếp 7 đợt và su dung các MT nội bào nguyên liệu tương đương với 15240 NST ta có TB con sau NP đều trở thành số NBBI và GP bình thường tất cả các trứng tạo ra đều tham gia thụ tinh với HS 25% xác định

  a, bộ NST 2n

  b, số tế bài trứng tạo ra sau NP

  c, số hợp tử được tạo thành

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hành thư

  Một cơ thể của 1 loài sinh vật khi quan sát 1 tế bào đang nguyên phân người ta đếm được ở kì giữa có 44 NST kép. Khi quan sát 2 nhóm tế bào ở vùng chín của cơ quan sinh sản thì nhận thấy chúng đang phân bào ở những giai đoạn khác nhau và người ta đếm được tổng số NST đơn và kép trong các tế bào của cả 2 nhóm là 484. Trong đó số NST kép xếp thành 2 hàng trên mặt phẳng xích đạo của thoi phân bào là 132, số NST đơn còn lại đang phân li về 2 cực của tế bào.
  a) Xác định 2n.
  ) Tính số đợt nguyên phân của tế bào trên. Biết môi trường nội bào cung cấp 308 NST đơn cho quá trình nguyên phân?
  c) Hãy xác định mỗi nhóm tế bào đang ở giai đoạn nào của quá trình phân bào? Số tế bào mỗi nhóm là bao nhiêu?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Tuấn Huy

  Giúp mình với

  Bộ NST lưỡng bội của ruồi giấm 2n=8

  a, Nếu khi giảm phân bình thường không có trao đổi đoạn NST thì tạo được mấy loại giao tử?

  b, Nếu khi giảm phân có hiện tượng trao đổi đoạn NST xảy ra tại một điểm trên một cặp NST tương đồng thì có bao nhiêu loại giao tử được sinh ra?

  c, Nếu có 100 tế bào sinh tinh trùng của ruồi giấm đực thì tạo được mấy tinh trùng? Giải thích?

  d, Nếu có 100 tế bào sịnh trứng của ruồi giấm cái thì tạo được mấy trứng? Giải thích?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Hoa Hong

  Bài 1: Hay xác định số loại giao tử và kiểu gen giao tử của các cơ thể sau:

  a, Cơ thể có kiểu gen AabbDDEe

  b, Cơ thể có kiểu gen AaBBddEe

  Bài 2: Cơ thể có kiểu gen AaBbDDEeGg giảm phân sẽ cho bao nhiêu loại giao tử?

  Loại giao tử mang gen ABDEG chiếm tỉ lệ bao nhiêu?

  Bài 3: Ở một loài thực vật, cho biết mỗi gen qui định một tính trạng và trội hoàn toàn. Ở phép lai AaBb * aabb. Hãy cho biết

  a, Đời con có bao nhiêu kiểu tổ hợp giao tử?

  b, Đời con có bao nhiêu loại kiểu gen

  c, Đời con có bao nhiêu loại kiểu hình

  d, Ở đời con, loại kiểu hình có 2 tính trạng trội ( A-B-) chiếm tỉ lệ bao nhiêu?

  Giups e với

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thiên Mai

  Ở gà, bộ NST 2n=78. Quan sát các tế bào sinh dưỡng đang phân bào người ta đếm được tổng số NST kép trên mặt phẳng xích đạo và số NST đơn đang phân li về cực tế bào 6630. Trong đó số NST đơn nhiều hơn số NST kép là 1170.

  a. Xác định tế bào đang nguyên phân ở thời kỳ nào?

  b. Số lượng tế bào mỗi kỳ là bao nhiêu?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Xuan Xuan

  4 TB A, B, C, D đều NP với tổng số lần là 22. Tốc độ NP của TB A gấp 3 lần TB B và chỉ bằng 1/2 so vs TB C. XĐ:

  a. Số lần NP của mỗi TB.

  b. Có bao nhiêu TB con sinh ra tại TB D

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thanh Hà

  bộ NST lưỡng bội của loài ngô có 2n =20. Một hợp tử của loài trải qua 1 số lần NP. Tại 1 lần NP người ta đếm đc trong các tế bào con có 320 NST đơn đang phân li về 2 cực TB.

  a. Các TB đag ở kì nào của NP

  b. Số TB đang thực hiện NP

  c. Cuối quá trình sẽ tạo bao nhiêu tế bào con

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hồng trang

  Ở ruồi giấm có bộ nhiễm sắc thể là 2n = 8

  a; xác định số lượng tế bào và số lượng nhiễm sắc thể khi có 5 tế bào trên thực hiện nguyên phân 3 lần liên tiếp

  b; tính số lượng tế bào con được tạo ra khi các tế bào trên kết thúc giảm phân II

  c; cho rằng các tế bào con được tạo ra ở trên hình thành các tinh trùng và đều tham gia vào quá trình thụ tinh . trong đó số tinh trùng trực tiếp trực tiếp thụ tinh chiếm 10% số tinh trùng được tạo thành nói trên .Xác định số hợp tử được tạo thành

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thủy tiên

  Một TB lưỡng bội của TB A nguyên phân đc 4 TB mới. Một TB lưỡng bội của TB B nguyên phân đc 16 TB mới. Trong quá trình đó cả 2 TB được môi trương cung cấp 264 NST ở trạng thái chưa nhân đôi. Biết rằng số lượng bộ NST trong TB lưỡng bội của loại B nhiều hơn loại A là 8 NST đơn.

  a. Xác định bộ NST lưỡng bội của mỗi loài.

  b. Nếu 2 TB lưỡng bội của loài này nguyên phân liên tiếp tạo ra số TB mới ở thế hệ cuối cùng chứa 192 NST đơn thì mỗi TB nguyên phân mấy lần. Môi trường cung cấp nguyên liêu bao nhiêu.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Vũ Khúc

  có 10 hợp tử của cùng một loại NP một số lần bằng nhau và đã sử dụng của môi trường nội bào nguyên liệu tương đương với 2480 NST đơn tế bào con được tạo thành số NST mới hoàn toàn được tạo ra từ nguyên liệu môi trường là 2400

  a, Xác định bộ NST của loài

  b, Tính số lần nguyên phân của mỗi hợp tử nói trên

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Tường Vy

  giúp mình với

  Hợp tử của một loài nguyên phân 3 đợt liên tiếp, môi trường đã cung cấp nguyên liệu tương đương 182 NST.

  a. xác định 2n là bao nhiêu

  b. một tế bào sinh dưỡng khác cũng của loài trên nguyên phân 1 lần . Xác định số NST cũng trạng thái và số cromatit trong tế bào ở : kì đầu, kì giữa , kì sau , kì cuối.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • My Le

  giúp mình vơi mình đang cần gấp lắm

  Có 5 tế bào của vịt nhà nguyên phân một số lần bằng nhau và đã sử dụng của môi trường 2800 NST. Các tế bào con tạo ra có chứa tất cả 3200 NST . Xác định : a. Số NST lưỡng bội của vịt nhà

  b. Số lần nguyên phân của mỗi tế bào

  c. Số tâm động trong các tế bào con được tạo ra.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Vũ Khúc

  2 gen A và B nằm trong 1 tế bào. Khi tế bào trải qua nguyên phân liên tiếp nhiều lần tạo ra số tế bào con có tổng số nu thuộc 2 gen đó là 28800, quá trình này đòi hỏi môi trường cung cấp cho cả 2 gen là 25200 nu tự do. Tạo ra các gen con của gen A, quá trình đã phá vỡ 20475 liên kết hidro. Gen B đã hình thành tất cả 23520 liên kết hidro. Khi gen A nhân đôi 1 lần, đòi hỏi môi trường nội bào cung cấp số nu bằng 2/3 số nu cung cấp để gen B nhân đôi 2 lần. Xác định:

  a. Số lần nhân đôi của mỗi gen A và B

  b. Chiều dài gen A và gen B

  c. Số nu mỗi loại và môi trường cung cấp cho quá trình nhân đôi của mỗi gen

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
YOMEDIA