ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 5 trang 25 SBT Sinh học 9

Giải bài 5 tr 25 sách BT Sinh lớp 9

 Ở người có bộ NST 2n = 46.

Tổng số tế bào được sinh ra trong các thế hệ tế bào do quá trình nguyên phân từ 1 tế bào lưỡng bội của người là 62.

Xác định số NST có trong thế hệ tế bào cuối cùng ở trạng thái chưa nhân đôi?

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 5

 
 

Gọi k là số lần nguyên phân của tế bào ban đầu.

Ta có, tổng số tế bào con được sinh ra trong các thế hệ tế bào là: 2k = 62 → k= 5

→ Tế bào ban đầu nguyên phân 5 lần.

→ Số NST trong các tế bào ở thế hệ cuối cùng là: 46.25 = 1472 NST đơn

-- Mod Sinh Học 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 25 SBT Sinh học 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Phan Quân

  Ở 1 tế bào của 1 loài đang nguyên phân các nhiễm sắc thể đang xếp hàng ngang trên mặt phẳng xích đạo của thoi vô sắc. Tổng tế bào của nhiễm sắc thể là 6 nhiễm sắc thể

  a) Tế bào đang ở kì nào của nguyên phân

  b)Bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội của loài đó

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Nguyễn Lê Tín

  Số lần nguyên phân của tế bào A gấp 3 lần tế bào B môi trường đã cung cấp tổng số 3108 NST đơn

  A) xác định 2n

  B) xác định số lần nguyên phân của A và B

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Hoa Lan

  10 tế bào nguyên phân một số đợt bằng nhau môi trường nội bào cung cấp 560 NST đơn. tổng số NST trong các tế bào con là 640. số lần nguyên phân của mỗi tế bào là bao nhiêu?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thùy Trang

  Nêu những điểm khác nhau cơ bản của quá trình Nguyên Phân và Giảm Phân. Ý nghĩa của các quá trình đó.

  Nhanh giúp mình nha, chút nữa cô kiểm tra mình rồi!!!

  yeuyeuyeu

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Hiền

  xét 8 tế bào chia làm 2 nhóm bằng nhau. số lần nguyên phân của mỗi tế bào thuộc nhón thứ nhất gấp đôi số lần nguyên phân của mỗi tế bào thuộc nhóm thứ hai, 8 tế bào nguyên phân hình thành tất cả 288 tế bào con. số đợt nguyên phân của mỗi tế bào thuộc mỗi nhóm lần lượt là bao nhiêu?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Tấn Vũ

  1) Ở gà 2n = 78. Tính số NST, số tâm động & số crômatit của gà đang ở kì đầu, kì giữa, kì sau & kì cuối của nguyên phân?

  Các bn giúp mk nha!yeu

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Long lanh

  Bài 1: a, Ở ruồi giấm có bộ NST 2n=8, một tế bào của loài đang phân bào, người ta quan sát thấy có 4 NST kép xếp hàng trên mặt phẳng xích đạo của thoi vô sắc.

  - Em hãy cho biết tế bào đang ở kỳ nào của quá trình phân bào? Giai thích?

  - Nếu tế bào của loài trên thực hiện quá trình nguyên phân, hãy xác định: số tâm động, số cromatit, số NST đơn ở kỳ giữa và kỳ sau của quá trình phân bào?

  b, Ở một số loài giao phối, đôi khi bắt gặp cá thể đực có 3 nhiễm sắc thể giới tính, kí hiệu XXY. Hãy trình bày các cơ chế có thể dẫn tới trường hợp sinh ra những cá thể như trên?

  Bài 2: Ở một loài sinh vật có bộ NST bình thường 2n=8. Khi quan sát 3 nhóm tế bào sinh dục ở vùng chín của cơ quan sinh sản nhận thấy chúng đang phân bào ở những giai đoạn khác nhau, người ta đếm được tổng số NST đơn và kép là 216, trong đó: Tổng số NST kép xếp thành 2 hàng ngang trên mặt phẳng xích đạo của tế bào nhóm I bằng một nửa số NST kép xếp tại mỗi cực của tế bào nhóm II, tổng số NST đơn đang phân li về 2 cực tế bào của nhóm III là 144

  a, Mỗi nhóm tế bào đang ở giai đoạn nào của quá trình phân bào? Gải thích.

  b, Xác định số tế bào của mỗi nhóm. Tính số giao tử được hình thành khi 3 nhóm tế bào nói trên hoàn tất quá trình phân bào?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Naru to

  1/ ở 1 loài động vật có bộ NST 2n=6. 1 tế bào (2n) nguyên phân 1 số lần liên tiếp tạo ra các tế bào con. Tổng số NST đơn trong các tế bào con là 96. Các tế bào con được tạo ra đều thực hiện giảm phân tạo ra giao tử. Biết hiệu suất thụ tinh của các giao tử là 3,125% quá trình thụ tinh tạo 3 hợp tử. Hãy xác định:

  a/ Số lần nguyên phân của tế bào ban đầu , số giao tử được sinh ra sau quá trình giảm phân của số tế bào nói trên

  b/ Xác định giới tính của loài

  2/ Có 1 số noãn bào bậc 1 giảm phân và sau quá trình này người ta thấy có 54 thể định hướng bị tiêu biến, số trứng được tạo ra tham gia thụ tinh với hiệu suất bằng 50%, các hợp tử hình thành có chứa 414 NST. Xác định:

  a. số noãn bào bậc 1

  b. số hợp tử

  c. số NST 2n

  3/ Trong cơ thể chó cái có 24 noãn bào bậc 1 giảm phân bình thường. Tất cả các trứng tạo ra đều tham gia thụ tinh với hiệu suất bằng 125%. Biết tỉ lệ sống sót và phát triển của hợp tử bằng 100%

  a. Xác định số chó được sinh ra

  b. ở quá trình thụ tinh nói trên đã sử dụng 96 tinh trùng của 1 chó đực tham gia. Tính hiệu suất thụ tinh của tinh trùng

  MẤY BN ƠI GIÚP MK VS!!!!!!!!!!!! MK SẼ TICK CHO NHÉ!!!!!!! HELP MEEEE!!!!!!!!!!

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Quang Thanh Tú

  Có 3 hợp tử A,B,C của cùng một loài nguyên phân với số lần không bằng nhau đã tạo ra 28 tế bào con.

  a, Xác định số lần nguyên phân và số tế bào con được tạo ra từ mỗi hợp tử.Biết rằng theo thứ tự A,B,C số lần nguyên phân giảm dần

  b, Trong quá trình nguyên phân trên của 3 hợp tử môi trường cung cấp tổng số 1150 NST.Hãy xác định tên của loài và số NST trong toàn bộ các tế bào con được tạo ra

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hai trieu

  3 hợp tử cùng loài đều nguyên phân . Số tế bào con sinh ra ở hợp tử 1 bằng 25% so với số tế bào con sinh ra từ hợp tử 2. Sau một số lần nguyên phân hợp tử thứ 3 hình thành số tế bào con chứa 256 NST . Tổng số NST trong các tế bào con phát sinh từ 3 hợp tử là 896. Biết 2n=32. Xác định số lần nguyên phân của mỗi hợp tử và số NST đơn môi trường cung cấp?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hi hi

  Ý nghĩa của sự phối hợp giữa quá trình nguyên phân,giảm phân,thụ tinh

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thanh Thảo

  Ở cải bắp có bộ NST 2n=18. Quan sát một nhóm tế bào gốc lá cải bắp đang tiến hành nguyên phân ở các kì khác nhau, người ta đếm được 720 NST bao gồm cả NST kép đang nằm trên mặt phẳng xích đạocủa thoi phân bào lẫn NST đơn đang phân li về hai cực tế bào, trong đó số NST kép nhiều hơn số NST đơn là 144. Hãy xác định :

  a, các tế bào đang nguyên phân ở kì nào

  b, số lượng tế bào ở mỗi kì là bao nhiêu

  c, nếu nhóm tế bào trên đều có nguồn gốc từ một tế bào khởi đầu thì chúng đã trải qua mấy đợt phân bào?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Trà Long

  Có 50 TB sinh dục ở thời kì sinh sản: 2/5 số TB qua 5 đợt nguyên phân, số TB còn lại qua sau đợt nguyên phân

  a) Tính tổng số TB sinh dục sơ khai tạo thành. Nếu tất cả TB sơ khai tạo thành đều GP thì tổng số TB con sinh ra là bao nhiêu

  b) NẾu 50 TB đều trải qua số đợt nguyên phân bằng nhau, tổng số TB sinh dục sơ khai thu được là 3200. HÃy tính số đợt NP

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Tấn Vũ

  Ở gà ở bộ NST 2n= 78, 1 nhóm tb cùng loại gồm tất cả 2496 nst đơn đang phân li về 2 cực tb

  a, nhóm tb đó đang ở thời kì phân bào nào? Số lượng tb là bao nhiêu?

  b, giả sử nhóm tb trên được sinh ra từ 1tb gốc ban đầu, thì trong toàn bộ quá trình phân bào đó có bao nhiêu thoi phân bào được hình thành? Biết rằng tốc độ phân bào của các thế hệ tb là như nhau.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1