ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 19 trang 30 SBT Sinh học 9

Giải bài 19 tr 30 sách BT Sinh lớp 9

Ở người có bộ NST 2n = 46.

Tổng số tế bào được sinh ra trong các thế hệ tế bào do quá trình nguyên phân từ 1 tế bào lưỡng bội của người là 62. Số NST có trong thế hệ tế bào cuối cùng ở trạng thái chưa nhân đôi là bao nhiêu?

A. 1272 NST đơn.                                          B. 1372 NST đơn.

C. 1472 NST đơn.                                          D. 1572 NST đơn.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 19

 
 

Tổng số tế bào trong các đợt nguyên phân là: \({2^1} + {2^2} + ... + {2^k} = 62\)

=> k = 5 

Áp dụng công thức: \(2n.x{.2^k} = {46.2^5} = 1472\) NST 

⇒ Đáp án: C

-- Mod Sinh Học 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 19 trang 30 SBT Sinh học 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1