YOMEDIA
NONE

Bài tập 15 trang 29 SBT Sinh học 9

Giải bài 15 tr 29 sách BT Sinh lớp 9

Trong nguyên phân, NST phân li về 2 cực tế bào ở

A. kì đầu.                                              B. kì giữa.

C. kì sau.                                              D. kì cuối.

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 15

  • Trong nguyên phân, NST phân li về 2 cực tế bào ở kì sau.  

⇒ Đáp án: C

-- Mod Sinh Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 15 trang 29 SBT Sinh học 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON