ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 15 trang 29 SBT Sinh học 9

Giải bài 15 tr 29 sách BT Sinh lớp 9

Trong nguyên phân, NST phân li về 2 cực tế bào ở

A. kì đầu.                                              B. kì giữa.

C. kì sau.                                              D. kì cuối.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 15

 
 
 • Trong nguyên phân, NST phân li về 2 cực tế bào ở kì sau.  

⇒ Đáp án: C

-- Mod Sinh Học 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 15 trang 29 SBT Sinh học 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • truc lam

  2 tế bào xô ma của 2 tế bào khác nhau cùng nguyên phân một số lần không bằng nhau có số tế bào con bằng 18 biết lần nguyên phân của A lớn hơn B và B (2n = 14) NST trong các tế bào con do 2 tế bào sinh ra bằng 348.

  a) Xác định số lần nguyên phần của cả 2 tế bào.

  b) 2n của A

  c) NST môi trường cung cấp của 2 tế bào trên

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Lê Thánh Tông

  Một hợp tử của ruồi giấm nguyên phân liên tiếp 4 lần .Xác định số tế bào con đã đc tạo ra

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Anh

  Vịt nhà có bộ NST 2n=80. Một nhóm tb sinh dưỡng của loài này đang nguyên phân, người ta đếm được tổng số NST kép đang xếp trên mp xích đạo của thoi phân bào và số NST đơn đang phân li về các cực tb là 2480, trong đó số NST kép ít hơn số NST đơn là 80. Xác định:
  a/ Các tb trong nhóm đang nguyen phan ở kì nào và số luong tb ở mỗi kì = bao nhiêu?
  b/ kết thúc đợt NP đang xét thì số tb con được tạo ra là bao nhiêu và chúng chứa bao nhiêu NST?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • A La

  1/so sánh quá trình nguyên phân và giảm phân?

  2, phân biệt bộ nhiễm sắc thể thuờng bộ NST giới tính?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Lệ Diễm

  các kì của nguyên phân , giảm phân ( dưới dạng hình vẽ )

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Anh Nguyễn

  3 hợp tử cùng loài nguyên phân . số tb con đc tạo ra từ hợp tử 1 = 25% số tb đc tạo ra từ hợp tử 2 . sau 1 số lần nguyên phân , hợp tử 3 hình thành 256 NST . tổng số NST trong tb con phát sinh từ 3 hợp tử là 896 . biết 2n=32 .

  xác định : a, số lần nguyên phân mỗi hợp tử

  b, số nst đơn mt cung cấp cho hợp tử trên .

  mong mn giúp đỡ ạ , tớ đnag cần gấp

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thanh Thảo

  Điều gì sẽ xảy ra nếu trong kì trung gian các NST cũng co ngắn cực đại như ở kì giữa ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bin Nguyễn

  Câu 1:

  1. Gỉa sử có 10 tế bào của một cơ thể ruồi giấm đực tiến hành nguyên phân liên tiếp 5 lần. Tất cả các tế bào con tiếp tục giảm phân để tạo giao tử. Hãy xác định:

  a, Số NST mà môi trường nội bào cung cấp cho nguyên phân và giảm phân

  b, Số lượng giao tử được tạo ra

  2. Có 4 hợp tử của cùng một loài nguyên phân một số lần không bằng nhau:

  - Hợp tử A nguyên phân tạo ra các tế bào con có tổng số NST đơn bội gấp 4 lần số NST chứa trong bộ NST lưỡng bội của loài

  - Hợp tử B tạo ra số tế bào con bằng 1/3 số NST trong bộ NST lưỡng bội của loài

  - Hợp tử C và hợp tử D tạo ra tổng số 48 tế bào con, trong đó số tế bào con tạo từ hợp tử D gấp hai lần số tế bào con tạo ra từ hợp tử C. Tổng số NST trong các tế bào con tạo ra từ 4 hợp tử là 1440

  a, Xác định số NST lưỡng bội của loài

  b, Xác định số lần nguyên phân của mỗi hợp tử

  c, Xác định số thoi vô sắc đã được hình thành trong quá trình nguyên phân của 4 hợp tử nói trên?

  Câu 2:

  1. Có 2 tế bào của một cơ thể ruồi giấm tiến hành nguyên phân liên tiếp 6 lần. 25% số tế bào con tiếp tục giảm phân đã tạp ra được 128 giao tử. Hãy xác định:

  a, Số NST mà môi trường cung cấp cho nguyên phân

  b, Số NST mà môi trường cung cấp cho giảm phân

  c, Gioi tính của cơ thể

  2. Tại sao từ 4 loại nucleotit lại có thể tạo nên nhiều loại gen khác nhau? Phân biệt các loại gen đó về cấu trúc?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Thuy

  Có 5 tế bào sinh dục sơ khai NP liên tiếp vs số lần như nhau ở vùng sinh sản môi trườg cung cấp 1240NST đơn tất cả tb con đến vùng chín giảm phân đã đòi hỏi môi trườg tb cung cấp thêm 1280NST đơn . Xác định bộ NST của loài và tên của loài đó. Tổng số lần NP của tất cả các tb

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Lệ Diễm

  -Mn giải giúp mk bài này vs. Thank you trc ạ '""'''!! !""'

  Theo dõi quá trình np liên tiếp của 1 hợp tử có tốc độ giảm dần đều, nhận thấy thời gian nguyên phân của lần np đầu tiên là 4 phút, thời gian của lần np cuối cùng là 6,8 phút .Toàn bộ thời gian của quá trình np là 43,2 phút. Xác định số lần np và số tbc được tạo ra.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Nhật Minh

  Một tế bào sinh dục sơ khai của 1 loài thực hiện nguyên phân liên tiếp một số đợt đòi hỏi môi trường nội bào cung cấp nguyên liệu hình thành 504 nhiễm sắc thể (NST) đơn mới. Các tế bào con sinh ra từ đợt nguyên phân cuối cùng đều giảm phân bình thường tạo 128 tinh trùng chứa NST Y.

  a. Số đợt nguyên phân của tế bào sinh dục sơ khai?

  b. Xác định bộ NST 2n của loài?

  c. Trong quá trình nguyên phân đó có bao nhiêu thoi tơ vô sắc được hình thành?

  d. Tính số lượng NST đơn môi trường cung cấp cho toàn bộ quá trình tạo giao tử từ 1 tế bào sinh dục sơ khai

  e. Có bao nhiêu kiểu sắp xếp của các NST kép trên mặt phẳng xích đạo của thoi vô sắc ở kì giữa 1 phân bào giảm nhiễm.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Minh Bảo Bảo

  Ở một loài thực vật có 2n=48. Có 1 tế bào mầm của loài trải qua nguyên phân.

  a) Số NST trong tế bào mầm ở kì sau là bao nhiêu?

  b) Nếu tế bào nguyên phân 3 lần thì mỗi trường tế bào cung cấp bao nhiêu NST ở trạng thái nhân đôi? Tính số thế hệ thế bào

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Tuấn Huy

  Ở loài ngô có bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội 2n=20. Có 3 tế bào cùng nguyên phân liên tiếp 5 lần.

  Xác định:

  a. Số tế bào con tạo ra?

  b. Số nhiễm sắc thể có trong các tế bào con ở kì cuối lần phân bào cuối.

  c. Số nhiễm sắc thể, croomatit trong một tế bào ở các kì của nguyên phân.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thanh hằng

  có 5 hợp tử cùng loái tiến hành nguyên phân 1 số lần bằng nhau và đã tạo ra tổng số 80 tb con.

  a/ xác định số lần nguyên phân và số tb con của mỗi hợp tử?

  b/ cho biết 2n=24. xác định số NST mtr nội bào đã cung cấp cho quá trình nguyên phân nói trên và số NST có trong tất cả tế bào con?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1