YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 2 trang 30 SGK Sinh học 9

Giải bài 2 tr 30 sách GK Sinh lớp 9

Sự tự nhân đôi của NST diễn ra ở kì nào của chu kì tế bào?

a) Kì đầu

b) Kì giữa

c) Kì sau

d) Kì trung gian

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 2

Sự tự nhân đôi của NST diễn ra ở kì trung gian của chu kì tế bào

⇒ Đáp án d

-- Mod Sinh Học 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 30 SGK Sinh học 9 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON