ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 2 trang 24 SBT Sinh học 9

Giải bài 2 tr 24 sách BT Sinh lớp 9

Ở loài thực vật, bộ NST lưỡng bội là 24. Quá trình nguyên phân liên tiếp từ một tế bào lưỡng bội của loài tạo ra số tế bào ở thế hệ tế bào cuối cùng có tổng số 192 NST ở trạng thái chưa nhân đôi.

Xác định số đợt nguyên phân từ tế bào trên?

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 2

 
 
 • Áp dụng công thức
  • Gọi x là số tế bào mẹ ban đầu có bộ lưỡng bội = 2n, k là số lần nguyên phân liên tiếp 
  • Tổng NST có trong các tế bào con = \(2n.x{.2^k}\)
 • Từ công thức:
  • Tổng NST có trong các TB con = \(2n.x{.2^k}\) trong đó 2n=24, x=1, tổng NST có trong tế bào con là 192.

⇒ k = 3 đợt phân bào.

-- Mod Sinh Học 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 24 SBT Sinh học 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Nguyễn Tiểu Ly

  1 hợp tử của 1 loài nguyên phân một số lần cho ra số tế bào con bằng nhiễm sắc thể đơn trong bộ nhiễm sắc thể 2N của loài biết trong quá trình nguyên phân môi trường đã cung cấp 168 nhiễm sắc thể đơn.

  a: xác định 2N.

  b: tính số lần nguyên phân của tế bào đã cho?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Lê Vinh

  ở 1 loài 2n= 48 . số NSTkép trog nhóm tbao đag trog thời điểm tập trug trên mặt p xik đạo ít hơn số NSTdơn trog nhóm tbao có NST đang pli về 2 cực là 2400 . tổng NST ở cả 2 nhóm là 5280 . tìm só lg tb cn của mỗi nhóm trên ứng vs tgian đã ns.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phong Vu

  Một loài sinh vật có bộ NST đơn bội có 4 loại NST khác nhau được kí hiệu A,B,C,E.
  a) Hãy kí hiệu bộ NST 2n của loài?
  b) Xác định tên và giới tính của sinh vật?
  c) Tế bào sinh dưỡng của loài nói trên tham gia nguyên phân. Hãy kí hiệu bộ NST ở kì giữa và kì sau của nguyên phân?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thủy tiên

  có 3 tế bào A B C đều nguyên phân, tạo ra tổng cộng 224 tế bào con. Được biết số tế bào con sinh ra từ tế bào A băng 25% số tế bào sinh ra từ C và bằng 50% số tế bào sinh ra từ B.

  a. Tìm số tế bào sinh ra từ mỗi tế bào A B C?

  b. Tính sô là nguyên phân của mỗi tế bào A B C?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • sap sua

  Có 5 tế bào ruồi giấm cùng thực hiện quá trình nguyên phân đồi hỏi môi trường cung cấp 1240 NST đơn. Hãy xác định số lần nguyên phân tế bào.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Cam Ngan

  : Một tế bào 2n của một loài nguyên phân tạo ra bốn tế bào kí hiệu là A,B,C,D.

  Tế bào A nguyên phân liên tiếp một số lần tạo ra số tế bào mới bằng số NST trong bộ 2n của loài. Tế bào B cũng nguyên phân liên tiếp một số lần tạo ra số tế bào mới với bộ NST đơn gấp 4 lần số NST đơn trong bộ 2n của loài. Tế bào C và D đều nguyên phân đã lấy nguyên liệu từ môi trường tế bào tạo ra tương đương với 16 NST đơn.

  Tổng số tế bào mới được tạo thành từ 4 tế bào nói trên khi kết thúc kì trung gian mang 256 cromatit.

  a) Xác định bộ NST lưỡng bội của loài?

  b) Xác định số lần phân bào của tế bào ban đầu đã tạo các tế bào mới mang 256 cromatit.

  c) Cho rằng tất cả tế bào tạo thành đều trở thành tế bào sinh trứng. Xác định số hợp tử tối đa tạo thành?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Trịnh Lan Trinh

  Tổng số NST của các tinh trùng tham gia vào đợt thụ tinh là 3840. Trong đó số tinh trùng trực tiếp thụ tinh chỉ chiếm 1,5625%.

  Các hợp tử được tạo thành đều nguyên phân và đã lấy nguyên liệu của môi trường tế bào tạo ra tương đương với 2760 NST đơn. Biết rằng 2n của loài =60 NST.

  a) Xác định số hợp tử được tạo thành.

  b) Số tinh trùng tham gia thụ tinh được sinh ra từ các tế bào sinh tinh. Các tế bào sinh tinh này là kết quả nguyên phân liên tiếp từ một tế bào sinh dục sơ khai ban đầu. Hãy xác định số lần phân bào của tế bào sinh dục sơ khai này?

  c) Xác định số lần nguyên phân của mỗi hợp tử?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thu phương

  Có 3 tế bào cùng nguyên phân số đợt bằng nhau cần môi trường nội bào cung cấp 810 NST đơn. Số NST chứa trong các tế bào con sinh ra vào đợt nguyên phân cuối cùng bằng 864.

  1. xác định bộ NST lưỡng bội của loài

  2.xác định số lần nguyên phân của mỗi tế bào

  3.Các tế bào con được sinh ra chia thành hai nhóm bằng nhau. Mỗi tế bào thuộc nhóm T1 có số lần nguyên phân gấp đôi so vs số tế bào thuộc nhóm T2,đã tạo ra tất cả 480 tb con.Hãy cho biết số lần nguyên phân của mỗi tế bào thuộc mỗi nhóm.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Ban Mai

  Một tế bào sinh dục của gà ( 2n=78) nguyên phân liên tiếp nhiều lần, tổng số tế bào sinh ra lần lượt trong các thế hệ là 510 tế bào. Các tế bào con sinh ra trong thế hệ cuối cùng đều giảm phân tạo giao tử. Biết hiệu suất thụ tinh của giao tử là 1,5625% và tạo được 16 hợp tử.

  a) Xác định số lần nguyên phân của tế bào sinh dục nói trên.

  b) Xác định giới tính của cá thể trên

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Tram Anh

  Ở lúa 2n=24 1 Xét Tb của loài NP liên tiếp 9 đợt

  a Tinh số Tb con sinh ra

  b số nst đơn chứa trong cac TB cn

  c Tính số NST mt cung cấp cho cac tb cn NP

  D Có bao nhiêu thoi vô sắc bị phá hủy

  2 .12,5% số Tb cn nói trên tiếp tục nguyên phân liên tiếp 2 lần

  A Từ nhóm TB trên có bn TB con

  B Tính số NST MT cung cấp

  C Số thoi phân bao xuất hiện

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thùy trang

  Có 4 hợp tử của cùng một loại nguyên phân một số lần không bằng nhau

  - Hợp tử A nguyên phân tạo ra các tế bào con có tổng số NST đơn gấp 4 lần số NST chứa trong bộ NST lưỡng bội của loài

  - Hợp tử B tạo ra số tế bào con bằng \(\dfrac{1}{3}\) số NST trong bộ NST lưỡng bội của loài

  - Hợp tử C và hợp tử D tạo ra 48 tế bào con, trong đó số tế bào con tạo ra từ hợp tử D gấp hai lần số tế bào con tạo ra từ hợp tử C

  Tổng số NST trong các tế bào con tạo ra từ 4 hợp tử là 1440

  a) Xác định số NST lưỡng bội của loài

  b) Xác định số lần nguyên phân của mỗi hợp tử

  c) Xác định số thoi vô sắc đã được hình thành trong qaú trình nguyên phân của 4 hợp tử nói trên

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • can tu

  có 5 tế bào sinh dưỡng cùng loài nguyên phân 1 số lần = nhau và tạo ra các tế bào con , có chứa 1420 nst , trong quá trình nguyên phân môi trường đã cung cấp nguyên liệu tương đương 1050 nst

  a) số nst lưỡng bội của loài số tế bào con đc tạo ra sau nguyên phân

  b) số tế bào con đc tạo ra sau nguyên phân

  c) số lần nguyên phân của mỗi tế bào

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thuy linh

  cây lúa nước có 2n = 24

  a) 1 tế bào rễ cây lúa nước nguyên phân liên tiếp 4 đợt. xđ số tế bào con và số tân động có trong các tế bào con

  b) có 2 tế bào lá của cây lúa nước nguyên phân với số lần không bằng nhau tạo ra các tế bào con có chứa 144 NST . xđ số lần nguyên phân

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Minh Hải

  Trong tinh hoàn của 1 thỏ đực có 2n=44, có 6 tế bào mầm nguyên phân liên tiếp một số lần và tạo ra tổng số tế bào con chứa 2112 tâm động. Xác định số lần nguyên phân của mỗi tế bào.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1