YOMEDIA
NONE

Bài tập 2 trang 24 SBT Sinh học 9

Giải bài 2 tr 24 sách BT Sinh lớp 9

Ở loài thực vật, bộ NST lưỡng bội là 24. Quá trình nguyên phân liên tiếp từ một tế bào lưỡng bội của loài tạo ra số tế bào ở thế hệ tế bào cuối cùng có tổng số 192 NST ở trạng thái chưa nhân đôi.

Xác định số đợt nguyên phân từ tế bào trên?

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 2

  • Áp dụng công thức
    • Gọi x là số tế bào mẹ ban đầu có bộ lưỡng bội = 2n, k là số lần nguyên phân liên tiếp 
    • Tổng NST có trong các tế bào con = \(2n.x{.2^k}\)
  • Từ công thức:
    • Tổng NST có trong các TB con = \(2n.x{.2^k}\) trong đó 2n=24, x=1, tổng NST có trong tế bào con là 192.

⇒ k = 3 đợt phân bào.

-- Mod Sinh Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 24 SBT Sinh học 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON