ADMICRO
UREKA

Bài tập 18 trang 30 SBT Sinh học 9

Giải bài 18 tr 30 sách BT Sinh lớp 9

Cà độc dược có bộ NST 2n = 24. Quá trình nguyên phân từ một tế bào lá lưỡng bội của cà độc dược diễn ra liên tiếp 3 đợt. Nếu các tế bào được tạo ra đang ở kì giữa thì có bao nhiêu crômatit?

A. 184 crômatit.                                             B. 284 crômatit.

C. 354 crômatit.                                            D. 384 crômatit.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 18

Sau 3 lần nguyên phân liên tiếp của 1 tế bào lá lưỡng bội tạo ra số NST là:

Áp dụng công thức: \(2n.x{.2^k} = 24.2{}^3 = 192\) NST 

Các tế bào được tạo ra đang ở kì giữa thì có 384 crômatit.

⇒ Đáp án: D

-- Mod Sinh Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 18 trang 30 SBT Sinh học 9 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON