YOMEDIA
NONE

Bài tập 20 trang 30 SBT Sinh học 9

Giải bài 20 tr 30 sách BT Sinh lớp 9

Trong nguyên phân, những sự kiện diễn ra ở kì sau là

A. mỗi NST kép trong cặp tương đồng phân li về một cực tế bào.

B. các NST kép phân li đồng đều về hai cực tế bào.

C. từng NST kép chẻ dọc ở tâm động thàntt hai NST đơn phân li về hai cực tế bào.

D. từng NST kép chẻ dọc ở tâm động thành hai NST đơn cùng phân li về một cực tế bào.

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 20

  • Trong nguyên phân, những sự kiện diễn ra ở kì sau là từng NST kép chẻ dọc ở tâm động thàntt hai NST đơn phân li về hai cực tế bào.

⇒ Đáp án: C

-- Mod Sinh Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 20 trang 30 SBT Sinh học 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON