YOMEDIA
NONE

Bài tập 6 trang 28 SBT Sinh học 9

Giải bài 6 tr 28 sách BT Sinh lớp 9

Ở một loài thực vật, bộ lưỡng bội là 24. Một tế bào cùa cá thể B nguyên phân liên tiếp 3 đợt đã lấy từ môi trường nội bào nguvẽn liêu tạo ra với 175 NST đơn. Số lượng NST trong mỗi tế bào là bao nhiêu

A. 24.                                                       B. 23.

C. 25.                                                       D. 22.

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 6

  • Nguyên liệu cung cấp tương đương: \(2n.\left( {{2^k} - 1} \right).x\)
  • Trong đó: k là số đợt nguyên phân liên tiếp của một tế bào, 2n là bộ NST lưỡng bội của loài, x là số tế bào mẹ ban đầu.

Từ công thức ta có: k = 3 từ đó suy ra 2n=25 

Vậy số lượng NST trong mỗi tế bào là 25

⇒ Đáp án: C

-- Mod Sinh Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 6 trang 28 SBT Sinh học 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON