ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 4 trang 25 SBT Sinh học 9

Giải bài 4 tr 25 sách BT Sinh lớp 9

Cho rằng một loài có bộ NST 2n = 40 chu kì nguyên phân diễn ra trong 11 giờ. Thời gian ở kì trung gian nhiều hơn thời gian phân bào trong một chu kì tế bào là 9 giờ. Trong nguyên phân, thời gian diễn ra ở các kì đầu, kì giữa, kì sau và kì cuối tương ứng với tỉ lệ 3 : 2 : 2 : 3.

Xác định số tế bào mới được tạo ra cùng với số NST theo trạng thái của chúng từ một hợp tử của loài phân bào tại các thời điểm:

 • 32 giờ
 • 43 giờ 15 phút
 • 54 giờ 25 phút
 • 65 giờ 40 phút
 • 76 giờ 45 phút

Biết rằng chu kì nguyên phân được tính từ khi hợp tử mới được tạo thành mang NST ở trạng thái chưa nhân đôi.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 4

 
 
 • 32 giờ: 4 tế bào với 160 NST kép.
 • 43 giờ 15 phút: 8 tế bào với 320 NST kép.
 • 54 giờ 25 phút: 16 tế bào với 640 NST kép.
 • 65 giờ 40 phút: 32 tế bào với 2560 NST đơn.
 • 76 giờ 45 phút: 64 tế bào với 5120 NST đơn.

-- Mod Sinh Học 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 25 SBT Sinh học 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Mai Đào

  có 3 hợp tử A,B,C của cùng một loài đã thực hiện quá trình nguyên phân liên tiếp cho các tế bào con . Số tế bào do hợp tử A bằng 25% số tế bào do hợp tử tử B tạo ra . Hợp tử C nguyên phân 4 đọt liên tiếp. tổng số tế bào conđược tạo ra từ 3 hợp tử trên là 26

  a/ tìm số tế bào con do mỗi hợp tử tạo ra

  b/tìm số lần nguyên phân của hợp tử A và B

  các bạn giúp mình với

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Đào Lê Hương Quỳnh

  câu 1. thế nào là sinh trưởng và phát trưởng .Cho ví dụ

  câu 2. nêu sự khác nhau giữa sinh sản vô tính và sinh sản hữu tính

  câu 3. vì sao virut không được coi là tế bào sống ?

  câu 4. nêu mối quan hệ giữa sinh trưởng và phát triển

  hãy giải thích vì sau người ta thu hoạc cá sau 1 năm mà không để cá lớn hơn

  câu 5. nêu những yếu tố ảnh hưởng đến sự sinh sản của sinh vật

  câu 6. cơ chế cảm ứng của sinh vật gồm những khâu nào

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Hạ Lan

  Có 4 tế bào của một loài nguyên phân.

  - Tế bào A nguyên phân được các tế bào con có tổng sô NST đơn gấp 4 lần số NST lưỡng bội của loài.

  - Tế bào B nguyên phân được tế bào con = 1/3 sô NST lưỡng bội của loài.

  - Tế bào C nguyên phân đòi hỏi môi trường nội bào cung cấp 744 NST đơn.

  - Tế bào D nguyên phân khi bước vào thời kì giữa lần phân bào cuối cùng người ta đếm được 192 kép trên mặt phẳng xích đạo của tất cả các tế bào.

  a) Xác định bộ 2n của loài .

  b) Xác định số đợt nguyên phân của mỗi tế bào.

  c) Nếu tế bào A và B thuộc giới đực, C và D thuộc giới cái, tất cả các tế bào đều giảm phân bình thường. Xác định số tinh trùng và trứng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bi do

  Ở ruồi giấm bộ NST 2n=8

  a) Xác định số lượng tế bào và số lượng NST khi có 3 tế bào nguyên phân 5 lần lần bằng nhau

  b) Xác định sẽ lượng tên bao con tạo ra khi các tên bao trên kết thúc giảm phân 2

  c) Biết rằng các tế bào con tạo R ở trên hình thành các tinh trùng và đêm tham gia quá trình thu tinh. H%=4% sô tinh trùng được tạo ra. Tính sô hợp tử

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • bach hao

  Loài ruồi giấm có 2n=8 .Tính số NST, số tâm động, trạng thái NST, số crômatit, số NST đơn ở các kì của Nguyên phân và Giảm phân I , giảm phân II?

  Thankss youuu

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Trieu Tien

  Câu 1. Có 4 hợp tử của lợn (2n = 38) đều nguyên phân 2 lần. Xác định:

  a. Số NST môi trườngcung cấp cho 4 hợp tử nguyên phân.

  b. Số tâm động và số NST chứa trong tế bào con tạo ra từ 4 hợp tử trên.

  Câu 2. Hai hợp tử của cùng một loài nguyên phân tạo ra tất cả 12 tế bào con. Biết hợp tử I nguyên phân nhiều hơn hợp tử II. Xác định số NST môi trường cung cấp cho môi trường cho mỗi hợp tử nguyên phân. Cho biết bộ NST lưỡng bội của loài trên 2n = 16.

  Câu 3. Tế bào 2n của gà có 78 NST.

  a. Một tế bào của gà nguyên phân liên tiếp một số và đã tao ra 16 tế bào con. Tính số NST môi trường cung cấp cho tế bào trên nguyên phân và số NST có trong các tế bào con.

  b. Một tế bào khác của gà nguyên phân liên tiếp một số lần và đã sử dụng của môi trường nội bào nguyên liệu tương đương với 546NST. Xác định số lần nguyên phân của tế bào.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thanh hằng

  Ở người 2n=46.MỘt tế bào ở người đang nguyên phân .Xác đinh trạng thái ,số NST,số cromatit của tế bào khi đang ở:

  a.Kì đầu

  b.Kì sau

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thuy linh

  a. trong nguyên phân hãy nêu tóm tắt các sự kiện nào diễn ra có tính chu kì?

  b. giải thích tại sao ở kì giữa của của quá trình nguyên phân, các NST phải đóng xoắn tối đa, sau đó lại duỗi xoắn ở kì cuối

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Bảo Trâm

  có 1 tế bào nguyên phân 1 số lần đã cần môi trường cung cấp nguyên liệu tương đương 140 NST . tất cả các tế bào con tạo ra đều GP đã cần môi trường cung cấp cho 160 NST . Xác định :

  a, Bộ NST 2n và số lần NP của tb ?

  b, số thoi vô sắc xuất hiện trong NP

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bánh Mì

  Một tế bào sinh dục sơ khai Ruồi giấm (2n = 8) nguyên phân 4 lần liên tiếp. Các tế bào con sinh ra đều tham gia giảm phân tạo tinh trùng.

  a) Xác định số tinh trùng tạo ra?

  b) Số nhiễm sắc thể có trong các tinh trùng là bao nhiêu?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Huong Duong

  Một loài có 2n=18 NST. Có 10 tế bài nguyên phân nguyên liên tiếp một số lần như nhau tạo ra các tế bào con, trong nhân của các tế bào con này thấy có 5400 mạch Polinucleotit mới. Số lần nguyên phân của tế bào này là bao nhiêu?...

  giúp mình với ạngaingung...Mem mớikhocroi..mong m.n giúp đỡhihi..thanks lắm ạ.hiuhiu....

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Việt Long

  Quan sát một nhóm tế bào của 1 loài đang nguyên phân , có tổng số NST là 1240. Trong đó số NST kép nhiều hơn số NST đơn là 200. Số NST ở kì đầu và kì giữa có tỉ lệ 4:5. Số NST còn lại ở kì sau

  a) Xác định số tế bào ở mỗi kì của nhóm trong quá trình nguyên phân

  b) Tính số lượng NST đơn được tạo ra từ nguyên liệu mà môi trường nội bào đã cung cấp cho nhóm tế bào trên nguyên phân?

  Biết bộ NST của loài 2n=20 và nhóm tế bào trên nguyên phân 1 lần

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Tra xanh

  Những hoạt động của NST giúp nó thực hiện chức năng di truyền. Nêu hoạt đông của NST kép trong Nguyên Phân và Giảm Phân

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hà trang

  BT2

  a) Ở một loài động vật, giả sử có một tinh bào bậc 1 chứa hai cặp nhiễm sắc thể tương đồng Bb và Cc khi giảm phân sẽ cho ra mấy loại tinh trùng? Vì sao?

  b) Ở một loài động vật khác, giả sử có một noãn bào bậc 1 chứa ba cặp nhiễm sắc thể AaBbCc khi giảm phân sẽ cho ra mấy loại trứng? Vì sao?

  c) Các tế bào con được tạo ra qua nguyên phân khác với các tế bào con được tạo ra qua giảm phân như thế nào?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1