YOMEDIA
NONE

Bài tập 4 trang 25 SBT Sinh học 9

Giải bài 4 tr 25 sách BT Sinh lớp 9

Cho rằng một loài có bộ NST 2n = 40 chu kì nguyên phân diễn ra trong 11 giờ. Thời gian ở kì trung gian nhiều hơn thời gian phân bào trong một chu kì tế bào là 9 giờ. Trong nguyên phân, thời gian diễn ra ở các kì đầu, kì giữa, kì sau và kì cuối tương ứng với tỉ lệ 3 : 2 : 2 : 3.

Xác định số tế bào mới được tạo ra cùng với số NST theo trạng thái của chúng từ một hợp tử của loài phân bào tại các thời điểm:

  • 32 giờ
  • 43 giờ 15 phút
  • 54 giờ 25 phút
  • 65 giờ 40 phút
  • 76 giờ 45 phút

Biết rằng chu kì nguyên phân được tính từ khi hợp tử mới được tạo thành mang NST ở trạng thái chưa nhân đôi.

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 4

  • 32 giờ: 4 tế bào với 160 NST kép.
  • 43 giờ 15 phút: 8 tế bào với 320 NST kép.
  • 54 giờ 25 phút: 16 tế bào với 640 NST kép.
  • 65 giờ 40 phút: 32 tế bào với 2560 NST đơn.
  • 76 giờ 45 phút: 64 tế bào với 5120 NST đơn.

-- Mod Sinh Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 25 SBT Sinh học 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON