YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 1 trang 47 SGK Sinh học 9

Giải bài 1 tr 47 sách GK Sinh lớp 9

Nêu đặc điểm cấu tạo hoá học của ADN.

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 1

Đơn phân của ADN – Nuclêôtit

 • Cấu tạo bởi các nguyên tố: C, H, O, N, P

Thuộc loại đại phân tử hữu cơ cấu tạo theo nguyên tắc đa phân, các đơn phân là 4 loại nuclêôtit.

 • Cấu tạo nuclêôtit gồm 3 thành phần:
  • Nhóm phôtphat: H3PO4
  • Đường pentôzơ: C5H10O4
  • Bazơ nitơ: A, T, G, X
 • Các loại nuclêôtit: Gồm 4 loại được gọi theo tên của các Bazơ nitơ: A = Ađênin, G = Guanin, T = Timin, X = Xitôzin
 • Các nuclêôtit liên kết với nhau bằng liên kết photphodiester tạo mạch pôlinuclêôtit.
 • Mỗi phân tử ADN gồm 2 mạch pôlinuclêôtit liên kết với nhau bằng các liên kết hyđrô (liên kết bổ sung) giữa các bazơ nitơ của các nuclêôtit.
  • A – T = 2 liên kết hyđrô
  • G – X = 3 liên kết hyđrô

-- Mod Sinh Học 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 47 SGK Sinh học 9 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON