YOMEDIA
ZUNIA12

Nhiệt độ làm tách hai mạch của phân tử ADN được gọi là nhiệt độ nóng chảy. Dưới đây là nhiệt độ nóng chảy của ADN ở một số đối tượng sinh vật khác nhau được kí hiệu từ A đến E như sau: A = 36oC ; B = 78oC ; C = 55oC ; D = 83oC; E= 44oC. Trình tự sắp xếp các loài sinh vật nào dưới đây là đúng nhất liên quan đến tỉ lệ các loại (A+T)/ tổng nucleotit của các loài sinh vật nói trên theo thứ tự tăng dần?

A. D → B → C → E → A
B. A→ B → C → D →E
C. D→ E → B → A → C
D. A → E → C → B → D

 

Theo dõi Vi phạm
ANYMIND360

Trả lời (1)

 • Nhiệt độ nóng chảy của một phân tử ADN có liên quan đến số liên kết hidro trong phân tử đó.

  Số liên kết càng ít thì nhiệt độ nóng chảy càng thấp

  Trong phân tử A liên kết với T bằng 2 liên kết H , G liên kết với X bằng 3 liên kết H, số liên kết H liên quan đến tỷ lệ A-T và tỷ lệ G- X trong tổng số nucleotit trong ADN

  ⇒ Các phân tử ADN có tỷ lệ A-T cao ⇒ số liên kết H trong mạch ít thì nhiệt độ nóng chảy thấp và ngược lại có nhiều G- X  ⇒ nhiều liên kết H thì nhiệt độ nóng chảy cao hơn

  Căn cứ vào nhiệt độ nóng chảy ta có trình tự sắp xếp tỉ lệ các loại (A+T)/ tổng nucleotit trong ADN của các loài sinh vật theo thứ tự tăng dần là

  D → B → C → E → A

  Đáp án A

    bởi Bảo Lộc 06/07/2021
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
ZUNIA9

Các câu hỏi mới

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON