YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 5 trang 22 SGK Sinh học 12

Giải bài 5 tr 22 sách GK Sinh lớp 12

Hãy chọn câu đúng trong số các câu sau đây nói về đột biến điểm:

A. Trong số các loại đột biến điểm thì đột biến thay thế cặp nuclêôtit là ít gây hại nhất.

B. Đột biến điểm là những biến đổi đồng thời tại nhiều điểm khác nhau trong gen.

C. Trong bất cứ trường hợp nào, tuyệt đại đa số đột biến điểm là có hại.

D. Đột biến điểm là những biến đổi nhỏ nên ít có vai trò trong quá trình tiến hoá.

ANYMIND360

Gợi ý trả lời bài 5

Câu đúng khi nói về đột biến điểm: Trong số các loại đột biến điểm thì đột biến thay thế cặp nuclêôtit là ít gây hại nhất.

⇒ Đáp án A

B sai, đột biến điểm là những biến đổi trong cấu trúc của gen, liên quan tới một cặp nuclêôtit (đột biến điểm) hoặc một số cặp nu, xảy ra tại một điểm nào đó trên phân tử ADN.

C sai, nhiều đột biến gen là có hại, một số ít có lợi, một số không lợi cũng không hại cho cơ thể.

D sai, đột biến gen là nguồn nguyên liệu sơ cấp của quá trình chọn giống và tiến hóa.

-- Mod Sinh Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 5 trang 22 SGK Sinh học 12 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON