ON
ADMICRO
VIDEO_3D

Bài tập 5 trang 14 SGK Sinh học 12 Nâng cao

Giải bài 5 tr 14 sách GK Sinh lớp 12 Nâng cao

Hãy chọn những phương án trả lời đúng nhất. Đột biến gen là:

A. Sự biến đổi tạo ra các alen mới

B. Sự biến đổi tạo nên những kiểu hình mới

C. Sự biến đổi một hay một số cặp nucleotit trong gen

D. Sự biến đổi một cặp nucleotit trong gen

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 5

 
 

Đột biến gen là sự biến đổi một hay một số cặp nucleotit trong gen

⇒ Đáp án C

 

-- Mod Sinh Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 14 SGK Sinh học 12 Nâng cao HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1