AMBIENT

Bài tập 4 trang 22 SGK Sinh học 12

Giải bài 4 tr 22 sách GK Sinh lớp 12

Nêu vai trò và ý nghĩa của đột biến gen?

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 4

Vai trò và ý nghĩa của đột biến gen

 • Cung cấp nguyên liệu cho quá trình tiến hóa và chọn giống vì tạo ra nhiều alen mới (qui định kiểu hình mới)
 • Đột biến giao tử: phát sinh trong giảm phân tạo giao tử, qua thụ tinh sẽ đi vào hợp tử
  • Đột biến gen trội: sẽ được biểu hiện thành kiểu hình ngay ở cơ thể đột biến
  • Đột biến gen lặn: biểu hiện thành kiểu hình ở trạng thái đồng hợp tử lặn (aa) vd: bệnh bạch tạng
  • Đột biến tiền phôi: đột biến xảy ra ở những lần phân bào đầu tiên của hợp tử tồn tại trong cơ thể và truyền lại cho thế hệ sau qua sinh sản hữu tính
 • Đột biến xoma: xảy ra trong nguyên phân ở tế bào sinh dưỡng, sẽ được nhân lên và biểu hiện ở một mô hoặc cơ quan nào đó (ví dụ: cành bị đột biến nằm trên cây bình thường do đột biến xoma ở đỉnh sinh trưởng). Đột biến xoma không thể di truyền qua sinh sản hữu tính

-- Mod Sinh Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 4 trang 22 SGK Sinh học 12 HAY thì click chia sẻ 
 • can tu

  cá kiếm mắt đen là trội hoàn toàn so với cá kiếm mắt đỏ. cho cá kiếm mắt đen lai với cá kiếm mắt đỏ tìm kết quả F1 F2

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thuy tien

  Một gen có L=0,612um, số nu của A chiếm 20% tổng nu gen. Trên mạch thứ nhất số nu loại A chiếm 10% của mạch, trên mạch 2 số nu G chiếm 40% tổng số nu. Xác định số nu các loại của mỗi mạch.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thu hảo

  Mọi ng giúp mk với!!

  Quá trình tổng hợp protein của 1 gen làm giải phóng vào môi trường tế bào 8940 phan tử nước.Có 8910 liên kết peptit được tạo lập trong các phân tử protein. Biết 1 phân tử có 1 chuỗi polipeptit.

  a. Tính số phan tử protein được hình thành và mỗi aa trong mỗi phân tử

  b.Tính chiều dài của gen Mm?

  Cảm ơn trước nhé!

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Trang

  1 phân tử Protein gồm 1 chuỗi polipeptit có chiều dài là 1500Astrong(A*)

  a, Tìm số axit amin(aa) và liên kêt peptit trong ptu protein đó.Biết 1aa co chiều dài trung bình là 3A*

  b,ARN tổng hợp nên phân tử protein đó có bao nhiêu rinu?

  Giúp mk vs !

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bảo Lộc

  -Moinj nga.Một gen có chiều dài 0,255Mm sao mã 5 lần. Các phân tử mARN đều cho 6riboxôm trượt qqua mỗi phân tử protein hình thành gồm 1 chuỗi polipeptit.

  a. Tính số aa được mã hoá bởi gen đó và số aa của phân tử protein

  b.Tính số ptu protein được sinh ra.Có bao nhiêu aa tự do cần dùng cho quá trình giải mã và có bao nhiêu aa tự do tham gia vào cấu trúc protein

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Vàng

  Trên một mạch của đoạn phân tử ADN thứ nhất có 2100 nuclêootit. ở đoạn phân tử ADN thứ hai có 840 Timin bằng 20% số nu của đoạn ADN trên.

  a, Xác định số lượng nu của mỗi đoạn phân tử ADN nói trên

  b, Xác định số lượng và tỉ lệ từng loại nu của đoạn phân tử ADN thứ nhất biết tỉ lệ các loại bằng nhau

  c, xác định số lượng và tỉ lệ từng loại nu của đoạn phân tử ADN thứ hai

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Ngọc Sơn

  Trong một đoạn phân tử ADN, người ta thấy tổng lập phương tỉ lệ của 2 loại nucleotit không bổ sung bằng 3.5% số nucleotit của ADN và tổng số liên kết hidro của đoạn ADN trên là 1040. Biết nucleotit loại A < loại G.

  Hỏi chiều dài của đoạn ADN trên là bao nhiêu?? Số lượng từng loại nucleotit của đoạn ADN trên?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thanh hằng

  1 tb chứa gen A và B. tổng số Nu của 2 gen trong tb là 5400. khi gen A tái bản 1 lần đòi hỏi mt nội bào cung cấp số Nu bằng 2/3 số Nu cần cho gen B tái bản lần 2 chiều dài của gen A và gen B là bao nhiêu

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Hạ Lan

  1 gen có so nu laoị x=270 chiếm 15% số nu của gen . quá trình tái bản của gen đã hình thành tất cả 28980 lk hidro xd

  1 chiều dài của gen và số nu mỗi loại của gen

  2 số nu mỗi loại trong các gen con đc hình thành

  3 số nu tự do mỗi loại trong mt phải cung cấp

  4 số nu tự do mỗi loại mt cần cung cấp để tạo ra các gen con co nguyên liệu hoàn toàn mới

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hà trang

  Câu 1: Cho 1 đoạn phân tử ADN dưới đây:

  Mạch 1: 5' ... G T T A G A T A G X G ... G X X X A T G T A ... 3'

  Mạch 2: 3' ... X A A T X T A T X G X ... X G G G T A X A T ... 5'

  a, Viết thứ tự các đơn phân của mARN được tổng hợp từ mạch 2?

  b, Nếu đoạn ADn trên có chứa 1 gen, mạch khuôn là mạch 1. Hãy :

  - Giải thích để xác định chiều của mạch khuôn và giới hạn của gen?

  - Viết thứ tự các rNu tương ứng của mARN được tổng hợp từ gen trên

  Câu 2: Ở cây ngô dị hợp về 2 cặp gen, tự thụ phấn qua 5 thế hệ thì tỷ lệ cây dị hợp 2 cặp gen ở thế hệ F5 là bao nhiêu? Biết 2 cặp gen nói trên nằm trên 2 cặp NSt thường khác nhau.

  Câu 3: Một đoạn ADN gồm 2 gen A và B. Gen A có chiều dài là 0.24μm và số kiên kết H2 của gen là 1560. Gen B có số kiên kết ít hơn số liên kết của gen A là 258. Trên mạch thứ nhất của gen B có G=36% và X=12%

  a, Tìm số Nu từng loại của gen A?

  b, Tính chiều dài gen B và số Nu từng loại của gen B?

  c, Tính số liên kết hóa trị của ADN trên?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phan Thị Trinh

  Một đoạn của phân tử ADN dài 4080A*, trong đó hiệu số giữa nucleotit loại A với loại không bổ sung với nó là 300.

  a/ Tính tổng số nucleotit của đoạn AND trên

  b/ Tính số nucleotit từng loại

  c/ Tính tổng số liên kết hidro

  d/ Tính số chu kì xoắn

  e/ Tính khối lượng của đoạn ADN trên

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Sasu ka

  Một gen có chiều dài 5100A số liên kết hidro của gen 3600

  a) Tìm số lượng Nu từng loại của gen

  b) Khối lượng Gen?

  c) Nếu gen bị đột biến mất 3 cặp Nu hãy tìm số lượng Nu từng loại của gen

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Văn Duyệt

  B1: 1 gen có chiều dài 4080Å có A= 400 Nu

  a, tính số lượng từng loại Nu: G, X, T

  b, tổng số Nu của đoạn ADN nói trên

  B2: 1 đoạn phân tử ADN có A= 1600 Nu; X=2A

  a, Tìm số lượng Nu loại G,T

  b, Tính chiều dài đoạn ADN nói trên

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thủy tiên

  Giúp e giải bài này với ạ!Chân thành cảm ơn mọi người ạ!

  1 gen dài 5100 astrong . Khi gen tự sao liên tiếp 2 đợt, mt nội bào đã cung cấp 2700A. Ptu mARN được tổng hợp từ gen đó có 660A và 240G. Vân tốc giải mã 10aa/giay.

  a. Xacdinh số lương từng loại nu trong toàn bộ các gen đuoc hinh thành sau 2 đợt tự sao liên tiếp

  b. Xacdinh số lượng từng loại nu ở mỗi mạch đơn của gen

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Tiểu Ly

  Một gen có chiều dài 0,408um, tỉ lệ A/G = 2/3. Một đột biến không làm thay đổi số lượng Nu của gen. Sau đột biến tỉ lệ A/G tương đương 0,6648. Hãy tìm số lượng Nu từng loại của gen sau đột biến

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Hoài Thương

  số câu hỏi đúng

  1.biết tỉ lệ % hay số lượng từng loại đơn phân trong mARN ta suy ra tỉ lệ % hay số lượng mỗi loại đơn phân của gen và ngược lại

  2.gen cấu trúc là 1 đoạn ADN mang thông tin mã hóa cho 1 phân tử tARN hay rARN hay 1 chuỗi polipeptit hoàn chỉnh

  3.quá trình tổng hợp mARN hoặc rARN từ thông tin chứa trong ADN

  4. ĐB gen trội phát sinh trong quá trình giảm phân tạo giao tử luôn biểu hiện ra kiểu hình ở thế hệ sau và di truyền qua sinh sản hữu tính

  5.chỉ có những ĐBG phát sinh trong quá trình giảm phân mới có khả năng biểu hiện ra KH của cơ thể bị xảy ra đột biến

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Hoa

  1. Cho mạch mã gốc của gen có thứ tự nu như sau:

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

  T A X A T G X A T G X X A G G T G G A T T

  Nếu cặp nu thứ 6 của gen bị đột biến và G của mạch mã gốc được thay là X thì chuỗi axit amin do gen này tổng hợp có bao nhiêu aa?Giari thích (không kể aa mở đầu)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Rừng

  1 gen tổng hợp được 1 phân tử Protein đã cần môi trường cung cấp là 399 axit amin, gen này có tích số % giữa A và 1 loại không bổ sung 5.25% (%A nhỏ hơn % loại ko bổ sung). Phân tử mARN được tổng hợp từ gen này có hiệu số giữa A và U là 200, giữa G và X là 400.

  a) số lượng từng loại nu trong mỗi mạch đơn của gen.

  b) số lượng từng rNu trong bộ 3 đối mã của tARN đã tham gia quá trình tổng hợp protein nói trên. Biết bộ 3 kết thúc trên mARN là UAA

  Mong anh chị giúp e. Cho e cảm ơn anh chị trước à, xin lỗi làm phiền mọi ng ^^

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Ban Mai

  Phân tử ARN có số ribô nuclêôtit loại Uraxin chiếm 15% và loại guanin chiếm 30%. Gen tổng hợp phân tử ARN đó có chiều dài 3060A và có 2160 liên kết H2

  Tính tỷ lệ và số lượng từng loại ribô nuclêôtit của phân tử ARN

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thị Thúy

  Ở một tế bào nhân sơ cho biết phân tử tARN có bộ ba đối mã mang axit amin tương ứng sau:

  XXA mã hóa thành glyxin

  XAA mã hóa thành valin

  UUU thành lizin

  GGG thành prolin

  XGG thành alanin

  AXA thành xitêin

  AAX thành lơxin

  Khi dịch mã thành một phân tử prôtêin hoàn chỉnh cần đến 10 glyxin,20 alanin,30 valin,40 xitêin,50 lizin,60 lơxin và 70 prolin

  a, tính chiều dài của gen điều khiển tổng hợp phân tử protêin hoàn chỉnh đó

  b, tính số lượng từng loại nucleotit của gen biết trên mARN mã mở đầu là AUG, kết thúc là UGA

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • A La

  Một gen có khối lượng là 900000 đvc trong có: % A + % T = 60% số Nu của gen

  a) xác định chiều dài và khối lượng từ loại Nu của gen. B)số Nu môi trường nội bào cung cấp cho gen khi nó tự sao liên tiếp 3 lần
  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Chí Thiện

  Một gen ở sinh vật nhân sơ bị đột biến dẫn đến hậu quả làm mất a.a thứ 9 trong phân tử protein do gen điều khiển tổng hợp. Biết rằng đột biến chỉ ảnh hưởng đến một bộ ba

  1. Xác định dạng đột biến gen và vị trí xãy ra độ biến trong gen đó.

  2. Gen đột biến ít hơn gen bình thường bao nhiêu liên kết hidro.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • nguyen bao anh

  Một phân tử ADN ở sinh vật nhân thực có chiều dài 510 nm, số nu loại A chiếm 20% tổng số nu. Số nu loại G trong phân tử ADN là

  A.300

  B.1500

  C.900

  D. 600

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
AMBIENT
?>