YOMEDIA
NONE

Bài tập 3 trang 22 SGK Sinh học 12

Giải bài 3 tr 22 sách GK Sinh lớp 12

Hậu quả chung của đột biến gen phụ thuộc vào những yếu tố nào?

 

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 3

Hậu quả của đột biến gen

  • Đột biến gen làm biến đổi chuỗi nuclêôtit của gen sẽ dẫn đến biến đổi trình tự trong chuỗi ribônuclêôtit của mARN, qua đó làm biến đổi trình tự axit amin của prôtêin tương ứng gây nên hậu quả khác nhau.
  • Tuy nhiên, có những đột biến gen là không có lợi cũng không có hại, một số ít trường hợp lại có lợi và làm cho sinh vật ngày càng đa dạng, phong phú.

Hậu quả chung của đột biến gen phụ thuộc vào các yếu tố:

  • Những sai sót ngẫu nhiên trong phân tử ADN xảy ra trong quá trình tự nhân đôi của ADN
  • Tác động của các tác nhân vật lí, hóa học và sinh học của môi trường
  • Mức độ tác động tự nhiên hay do con người tạo ra (đột biến nhân tạo)

-- Mod Sinh Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 3 trang 22 SGK Sinh học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF