YOMEDIA
VIDEO

Cho cà chua thân cao, quả vàng lai với cà chua thân thấp, quả đỏ, F1 được toàn cà chua thân cao, quả đỏ. Tiếp tục cho F1 giao phấn với nhau, F2 thu được: 721 cây thân cao, quả đỏ; 239 cây thân cao, quả vàng ; 241 cây thân thấp, quả đỏ ; 80 thân thấp, quả vàng.

a) Biện luận viết sơ đồ lai từ P đến F2 .

b) Xác định kiểu gen và kiểu hình của bố mẹ để ngay F1 đã có sự phân tính về cả 2 tính trạng trên là 3 : 3 : 1 : 1 và 3 : 1. 

Theo dõi Vi phạm
RANDOM

Trả lời (1)

 
 
 
 • a) Biện luận: P thân cao quả vàng x thân thấp quả đỏ đưuọc F1 toàn thân cao quả đỏ

  => thân cao là tính trạng trội so với thân thấp; quả đỏ là trội so với quả vàng. F100% thân cao, quả đỏ nên thế hệ P thuần chủng.

  • Cho F1 tạp giao, F2 thu được : 9/16 thân cao quả đỏ:3/16 thân cao quả vàng: 3/16 thân thấp quả đỏ: 1/16 thân thấp quả vàng phù hợp với quy luật phân ly độc lập của Menđen.
  • Quy ước gen: A: thân cao; a : thân thấp

  B : quả đỏ; b : quả vàng.

  P: AAbb x aaBB

  F1: AaBb x AaBb

  F2: 9A-B-: thân cao quả đỏ

  3 A-bb: thân cao, quả vàng

  3: aaB- :thân thấp quả đỏ

  1aabb: thân thấp quả vàng.

  b) F1 phân tính theo tỷ lệ: 3:3:1:1 và 3:1 về 2 tính trạng trên:

  • Phân tích tỷ lệ 3:3:1:1 = (3:1) x (1:1)

  Suy ra kiểu gen của từng tính trạng phải là (Aa x Aa)(Bb x bb)

  =>P: AaBb x Aabb

  • Hoặc (Aa x aa)(Bb xBb) => P: AaBb x aaBb
  • Phân tích tỷ lệ kiểu hình 3:1 = (3:1)(1)

  Suy ra kiểu hình của P:

  AaBB x AaBB; AaBB x AaBb; AaBB x Aabb

  => kiểu hình F1: 3 đỏ, cao: 1 vàng cao hoặc Aabb x Aabb

  => F1: 3 đỏ thấp: 1 vàng thấp.

  Tương tự với: Bb x Bb và cặp gen còn lại là AA x AA; AA x Aa; AA x aa; aa x aa, suy ra kiểu gen của P phải là: 

  • AABb x AABb ; AABb x AaBb; AABb x aaBb

  => kiểu hình F1: 3 đỏ cao: 1 đỏ thấp

  • Hoặc aaBb x aaBb

  => Kiểu hình F1: 3 vàng cao: 1 vàng thấp.

    bởi Nguyen Nhan 30/06/2020
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1