YOMEDIA
NONE

Bài tập 2 trang 22 SGK Sinh học 12

Giải bài 2 tr 22 sách GK Sinh lớp 12

Nêu một số cơ chế phát sinh đột biến gen?

ATNETWORK

Gợi ý trả lời bài 2

Một số cơ chế phát sinh đột biến gen:

  • Trường hợp 1: Sự kết cặp không đúng trong tái bản ADN
    • Các bazơ nitơ thường tồn tại 2 dạng cấu trúc: dạng thường và dạng hiếm. Các dạng hiếm có những vị trí liên kết hidro bị thay đổi làm cho chúng kết cặp không đúng trong tái bản làm phát sinh đột biến gen
    • Ví dụ: Guanin dạng hiếm (G*) kết cặp với timin trong tái bản gây biến đổi thay thế G –X → T-A
  • Trường hợp 2: Tác động của các tác nhân gây đột biến
    • Ví dụ: Sử dụng các tia tử ngoại, chùm tia notron, proton làm bắn các điện tử gây ion hoá và biến đổi ADN

-- Mod Sinh Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 22 SGK Sinh học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON