YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 1 trang 22 SGK Sinh học 12

Giải bài 1 tr 22 sách GK Sinh lớp 12

Đột biến gen là gì? Nêu các dạng đột biến điểm thường gặp và hậu quả của nó?

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 1

  • Đột biến gen (còn được gọi là đột biến điểm) là những biến đổi trong cấu trúc của gen xảy ra tại một điểm nào đó trên phân tử axit nuclêic, liên quan tới một hoặc một số cặp nuciêôtit.
  • Có 3 dạng đột biến gen (đột biến điểm) : mất, thêm, thay thế một cặp nuclêôtit
Dạng đột biến Khái niệm

Hậu quả

Thay thế 1 cặp nu Một cặp nu trong gen được thay thế bằng một cặp nu khác. Làm thay đổi trình tự aa trong Pr à thay đổi chức năng Pr
Thêm hoặc mất 1 cặp nu Đột biến làm mất hoặc thêm một cặp nu trong gen. Mã di truyền đọc sai từ vị trí xảy ra đột biến à thay đổi trình tự các aa trong chuỗi polipeptit và làm thay đổi chức năng của Pr

-- Mod Sinh Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 22 SGK Sinh học 12 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF