YOMEDIA
NONE

Sự tương tác giữa các loại đại phân tử nào sau đây đã dẫn đến hình thành sự sống?

A. Prôtêin và prôtêin.

B. Prôtêin và lipit. 
C. Prôtêin và axit nuclêic. 
D. Prôtêin và saccarit.

Theo dõi Vi phạm
ATNETWORK

Trả lời (1)

  • Prôtêin và axit nuclêic tương tác với nhau đã dẫn đến hình thành sự sống.

      bởi Van Tho 24/06/2021
    Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
NONE

Các câu hỏi mới

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON