RANDOM
VIDEO

Bài tập 3 trang 39 SGK Sinh học 10

Giải bài 3 tr 39 sách GK Sinh lớp 10

Trình bày cấu trúc và chức năng của bộ máy Gôngi?

RANDOM

Gợi ý trả lời bài 3

 
 
  • Cấu trúc của bộ máy Gôngi: Bộ máy Gôngi là một chồng túi màng dẹp xếp cạnh nhau nhưng cái nọ tách biệt với cái kia.
  • Chức năng của bộ máy Gôngi: Nơi lắp ráp, đóng gói và phân phối sản phẩm của tế bào. Prôtêin được tổng hợp từ ribôxôm trên lưới nội chất được gửi đến Gôngi bằng các túi tiết. Tại đây, chúng được gắn thêm các chất khác tạo nên các sản phẩm hoàn chỉnh rồi bao gói vào trong các túi tiết để chuyển đi các nơi trong tế bào hoặc tiết ra khối tế bào.

-- Mod Sinh Học 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 3 trang 39 SGK Sinh học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1