YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 47 trang 72 SBT Sinh học 10

Giải bài 47 tr 72 sách BT Sinh lớp 10

Xét các bào quan sau:

(1) Không bào.

(2) Trung thể.

(3) Lưới nội chất.

(4) Lizôxôm.

(5) Lục lạp.

(6) Ribôxôm

Trong các bào quan trên, tế bào động vật không có những bào quan nào?

A. (1).

B. (1),(3)

C. (5).

D. (1),(5). 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 47

 • Tế bào động vật không có bào quan: lục lạp.

⇒ Đáp án: C 

-- Mod Sinh Học 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 47 trang 72 SBT Sinh học 10 HAY thì click chia sẻ 
 • Bánh Mì

  13/ lipit khác với gluxit về câu trúc và chức năng như thế nào?

  14/ viết công thức khái quát và nêu vai trò của axit amin cừng với các thành phần của nó trong tế bào. Thế nào là axit amin không thay thế và nó có vai trò như thế nào trong tế bào và cơ thể?

  15/ mô tả các bậc cấu trúc của protein và mối quan hệ giữa chúng

  16/ protein có những chức năng gì? Sự khác biệt giữa các dạng protein dạng sợi và dạng cầu thể hiện ở những điểm nào? từ những điểm trên có thể rút ra kết luận gì về tầm quan trọng của protein trong tế bào và cơ thể? tính đặc trưng và đa dạng của protein được biểu hiện như thế nào?

  20/nêu cấu trúc hóa học của các nucleotit và vai trò của chúng trong tế bào?

  21/ mô tả cấu trúc bậc 1 và bậc 2 của ADN. tính chất đặc trưng và đa dạng của ADN do những yếu tố nào quy định?

  22/ thế nào là biến tính và hồi tính của ADN? Ứng dụng của chúng vào việc lai phân tử như thế nào?

  23/ dựa vào chức năng cơ thể, phân loại ARN như thế nào?

  24/ nêu cấu trúc và chức năng của mARN, tARN, rARN

  25/ tại sao axit nucleic được xem là hợp chất hữu cơ có vai trò quan trọng trong tế bào và cơ thể?

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • Bi do

  1. Giới Nấm (Fungi)

  2. Giới Thực vật (Plantae)

  3. Giới Động vật (Animalia)

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • Nhat nheo

  Trình Bày mối liên hệ của hệ thống lưới nội chất , riboxom và bộ máy gôngi !! ai giúp mình vs ...

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Vũ Khúc

  tế bào của cơ thể đa bào có đặc tính cơ bản nào mà người ta có thể lợi dụng để tạo ra 1 cơ thể hoàn chỉnh ? giải thích ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF