ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 47 trang 72 SBT Sinh học 10

Giải bài 47 tr 72 sách BT Sinh lớp 10

Xét các bào quan sau:

(1) Không bào.

(2) Trung thể.

(3) Lưới nội chất.

(4) Lizôxôm.

(5) Lục lạp.

(6) Ribôxôm

Trong các bào quan trên, tế bào động vật không có những bào quan nào?

A. (1).

B. (1),(3)

C. (5).

D. (1),(5). 

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 47

 
 
  • Tế bào động vật không có bào quan: lục lạp.

⇒ Đáp án: C 

-- Mod Sinh Học 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 47 trang 72 SBT Sinh học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1